„Byť  evanjelikmi  v Leviciach  nás  baví.“

Toto tvrdenie domáceho brata farára Martina Rieckeho potvrdil i tohtoročný tretí ročník zborového dňa, ktorý sa konal dňa 2. 7. 2017 v priestoroch zborového centra. Tradične ako každý rok i teraz sme tento deň začali slávnostnými nedeľnými službami božími, v priebehu ktorých deti, ktoré absolvovali evanjelické náboženstvo v školskom roku 2016/2017, dostali vysvedčenie od svojich učiteľov – pani katechétky Jolanky Makovicovej  a  brata farára. Opätovne svoju vďačnosť žiaci vyjadrili básňami, piesňou i hrou na flaute skladby od Nikolasa Kristína. Po ukončení oficiálneho duchovného osvieženia nasledovalo pamätné spoločné fotenie i aktivity pre deti a vzájomné rozhovory dospelých so staršími členmi  nášho zboru. Deti boli rozdelené do piatich družstiev a po absolvovaní športových disciplín – ako hádzanie látkovými šípkami, stavanie drevenej pyramídy, hranie stolného a vodného futbalu, chodenie na chodúľoch a drevených lyžiach – boli vyhodnotené družstvá. Samozrejme, to najlepšie družstvo  si odnieslo sladkú i vecnú odmenu. Vynikajúci obed – guľáš – pripravovali naši bratia Martin Grobař, Jaroslav Čimbora a Milan Výboch už od skorých ranných hodín. Naše sestry vo viere poobedňajšiu siestu doladili domácimi koláčikmi a deti svojím radostným smiechom. Srdečná vďaka preto patrí tým, ktorý zborový deň zorganizovali aj tým, ktorý ho tak sladko “dochutili“. Celé nedeľné popoludnie sme prežili vo veľkej harmónii Božieho požehnania so staršími i mladšími členmi nášho cirkevného zboru ako jedna veľká luteránska rodina. Veríme, že i nasledujúci zborový deň bude toho dôkazom.

Katarína Riecka

Galéria