Náboženská výchova sa na školách v šk. roku 2021/2022 vyučuje nasledovne:

1.ZŠ, M.R. Štefánika 1, Levice –  Vyučujúci: ThDr. Martin Riecky – zborový farár

Utorok 12.35 hod – 1. stupeň

Utorok 13.30 hod – 2. stupeň

2.ZŠ, Sv. Michala 42, Levice – Vyučujúci: ThDr. Martin Riecky – zborový farár

Pondelok 12.45 hod – 1. stupeň

Pondelok 14.00 hod – 2. stupeň

4. ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice. – Vyučujúci: Mgr. Jolana Makovicová – zborová Katechétka

Pondelok – 13.30 hod – 1. a 2. stupeň

5. Saratovská 43, Levice – Vyučujúci: Mgr. Jolana Makovicová – zborová katechétka

Utorok – 13.30 hod – 1. stupeň

Utorok – 14.15 hod – 2. stupeň

Vyučovanie prebieha na 6. ZŠ

6. ZŠ Saratovská 85, Levice – Vyučujúci: Mgr. Jolana Makovicová – zborová katechétka

Utorok – 13.30 hod – 1. stupeň

Utorok – 14.15 hod – 2. stupeň

ZŠ Tlmače Školská 9, Tlmače – Vyučujúci: ThDr. Martin Riecky – zborový farár

Streda – 13.25 hod – 1. a 2. stupeň

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierova 5, Levice – Vyučujúci: ThDr. Martin Riecky – zborový farár

Pondelok – 07.10 hod