SLUŽBY BOŽIE Júl a august 2020

5. 7.    Sviatok Cyrila a Metoda
            Téma: Pravda vyslobodzuje
8.30  Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Hlavné služby Božie
14.00 Služby Božie v domove dôchodcov Fénix

12.7.   5. nedeľa po Svätej Trojici
            Téma: Nasledovanie a učeníctvo
8.30   Služby Božie v Horší
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

19.7.   6. nedeľa po Svätej Trojici
            Téma: Život v Kristovi
8.30  Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

26. 7.   7. nedeľa po Svätej Trojici
             Téma: Božie požehnanie zachraňuje
ROZHLASOVÉ SLUŽBY BOŽIE SO ZAČIATKOM O 9.05 hod
V KOSTOLE TREBA BYŤ UŽ O 8.50 hod

2. 8.   8. nedeľa po Svätej Trojici
          Téma: Výstraha pred zvodmi
8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou v Leviciach

9. 8.   9. nedeľa po Svätej Trojici
          Téma: Prezieravá múdrosť
8.30 Služby Božie v Horší
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach
14.00 Služby Božie v domove dôchodcov Fénix

16.8.   10. nedeľa po Svätej Trojici
           Téma: Nedeľa pokánia
10.00 Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou v Leviciach

23.8.   11. nedeľa po Svätej Trojici
            Téma: Pýcha a pokánie
8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

30.8.   12.nedeľa po Svätej Trojici
            Téma: Boží dar reči
8.30 Služby Božie v Horší
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

Kázne brata farára nájdete na tejto web stránke alebo na YouTube: ECAV Levice