Kázne slova Božieho nájdete na našej Facebookovej stránke alebo Youtube ECAV Levice alebo tu na stránke kázne.