SLUŽBY BOŽIE Máj 2021

2.5.         4. nedeľa po Veľkej noci

Téma: Zasľúbenie Ducha Svätého

9.00          Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov s Večerou Pánovou

10.15        Služby Božie pre ľudí do 65 rokov s Večerou Pánovou

 

9.5.         5. nedeľa po Veľkej noci

Téma: Modlitba činiteľov slova

9.00          Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov

10.15        Služby Božie pre ľudí do 65 rokov

15.00   Rokovanie zborového výročného konventu

 

13.5.         Vstúpenie Krista Pána na nebo

Téma: Oslávený Pán nad  všetkým

18.00        Služby Božie

 

16.5.         Nedeľa po Vstúpení

Téma: Príprava na posledné veci

9.00          Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov

10.15        Služby Božie pre ľudí do 65 rokov

10.00        Služby Božie v Horši na pamiatku posvätenia chrámu

 

23.5.         1. slávnosť svätodušná

Téma: Zoslanie Ducha Svätého

9.00          Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov

10.15        Služby Božie pre ľudí do 65 rokov

 

24.5.          2. slávnosť svätodušná

Téma: Ovocie Ducha Svätého

18.00        Služby Božie

 

30.5.         Svätá Trojica

Téma: Otec, Syn a Duch Svätý

9.00          Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov

10.15        Služby Božie pre ľudí do 65 rokov

Kázeň slova Božieho nahráme v našom chráme Božom a bude prístupná na našej stránke www.ecavlevice.sk/kazne

na FB ECAV Levice alebo na youtube ECAV Levice