Január 2018

Z obsahu
Adventné stretnutie
Dejiny reformácie na Slovensku (8. časť)
Krvavý trón
Rozhovor s Milenou Greksovou
Pravidelné aktivity v CZ

 

December 2017

Z obsahu
Seniorátny deň DNS v Leviciach
Dejiny reformácie na Slovensku (7. časť)
Stretnutie mládeže DNS
Spomíname na evanjelických spisovateľov
Výroky Dr. Martina Luthera

 

November 2017

Z obsahu
Stretnutie Otec a Syn
Dejiny reformácie na Slovensku (6. časť)
Návšteva cirkevného zboru v Kirchheim unter Teck
Ešte vždy je tu Pán Boh! – svedectvo
Hana Ponická

 

Október 2017

Z obsahu
Vonkajšie symboly nášho cirkevného zboru
Dejiny reformácie na Slovensku (5. časť)
Znenie erbovej listiny
Slávnostné SB pri uvedení erbu
Protihabsburgské povstania
Nedožitá deväťdesiatka Andreja Chudobu

September 2017

Z obsahu
Zborový deň 2017
Dejiny reformácie na Slovensku (4. časť)
Denný letný tábor
Misijné dni Východného dištriktu v Starej Ľubovni
Leto na hrade III.
Dorastenecký tábor v Tisovci – Rejkove
Rozhovor s bratom farárom a manželkou o manželstve
Tetovanie

Júl – august 2017

Z obsahu
Zborový výlet
Dejiny reformácie na Slovensku (3. časť)
Seniorátne stretnutie evanjelických žien
Rozhovor s Marcelou Grobařovou
300 rokov od narodenia Márie Terézie
Prvý evanjelický ženský spolok na Slovensku

Jún 2017

Z obsahu
Svätá trojica
Dejiny reformácie na Slovensku (2. časť)
Seniorátne stretnutie dorastu a mládeže
Rozhovor s Andrejou Čimborovou
Výstava
Otcovia a synovia

 

Máj 2017

Z obsahu
Kajúca tryzna
Dejiny reformácie na Slovensku (1. časť)
Zostane len tvoje, čo si rozosial…
Rozhovor s Katarínou Onduskovou
Rozhovory s konfirmandmi
Filip Melanchton
Moje spomienky na povojnové roky

Apríl 2017

Z obsahu
Spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana
70 rokov od príchodu evanjelických Slovákov z Nyíregyházy – 3. časť
Rozhovor so Zuzanou Bôžikovou
Svedectvo
Stretnutie dôchodcov v pôstnom období
15. výročie slávnostnej posviacky nového kostola a zborového centra ECAV v Leviciach
Emancipácia

 

Marec 2017

Z obsahu
Jozef Miloslav Hurban – 3. časť
Hurbanov prístup ku konfirmácii
70 rokov od príchodu evanjelických Slovákov z Nyíregyházy – 2. časť
Zjednotenie kresťanov s Lámačskými chválami
Život Slovákov na dolnej zemi v Maďarsku
Spomienky na činnosť našich sestier v levickom cirkevnom zbore
Duchovné pozadie jogy – 3. časť

Február 2017

Z obsahu
Jozef Miloslav Hurban – 2. časť
Z Hurbanových oznamov z kazateľne
70 rokov od príchodu evanjelických Slovákov z Nyíregyházy
Rozhovor s Veronikou Tóthovou
Vianočné vystúpenie, Silvester, Stretnutie plné lásky
Duchovné pozadie jogy (2. časť)

 

Január 2017

Z obsahu
Jozef Miloslav Hurban
John Wesley
Pečenie medovníkov
Z potuliek po Liptove
Rozhovor s Vierou Nehézovou
Duchovné pozadie jogy
70. výročie návratu Slovákov z Dolnej zeme

Archív:

Siloe – December 2016

Siloe – November 2016

Siloe – Oktober 2016

Siloe – September 2016

Siloe – Jul a August 2016

Siloe – Jun 2016

Siloe – Maj 2016

Siloe – April 2016

Siloe – Marec 2016

Siloe – Február 2016

Siloe – Január 2016