Január 2022

Z obsahu
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2021
Dejiny kresťanstva (2. časť)
Michal Bodický aktuálny aj dnes
Za dobrodružstvom radosti a poznania
SVEDECTVO
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO január 2022

December 2021

Z obsahu
Vyhlásenie Zboru biskupov k lockdownu
Dejiny kresťanstva (1. časť)
240 rokov od vydania Tolerančného patentu
a jeho dôsledky v živote evanjelikov
Nezabudnuteľný zážitok
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO december 2021

November 2021

Z obsahu
Pastiersky list zboru biskupov k pamiatke reformácie
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (5. časť)
Štedrovečerné služby Božie
Pohreb Ľudmily Podjavorinskej v kronike
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO november 2021

Október 2021

Z obsahu
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (4. časť)
Nezabudnutí susedia – spomienka na holokaust …
Daniel Michal Fakla
Sirota Podhradských
Služby Božie podľa covid-semaforu
MODLITEBNÉ OKIENKO október 2021

September 2021

Z obsahu
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (3. časť)
Ekumenické bohoslužby
Letná Biblická škola
Tábor mladých evanjelikov z Levíc
Emil Boleslav Lukáč
MODLITEBNÉ OKIENKO september 2021

Júl a august 2021

Z obsahu
Vierozvestcovia a ich nasledovníci
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (2. časť)
Seniorátne stretnutie SEŽ DNS
Stretnutie otec a syn VIII.
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO júl a august 2021

Jún 2021

Z obsahu
Výročie posvätenia evanjelického kostola v Horši
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (1. časť)
Konfirmandi
Autori piesní v ES 
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO máj 2021

Máj 2021

Z obsahu
Augsburské vyznanie viery (10. časť)
Od pôstu do pôstu a ďalej…
Spomienka na brata
farára Vladimíra Macaláka
NIE SI SÁM – baseň od Daniel Šovc
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO máj 2021

Apríl 2021

Z obsahu
Pastiersky list Zboru biskupov
Augsburské vyznanie viery (9. časť)
Posolstvo kríža
Život a dielo Sadhu Sundara Singa (19. časť)
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO apríl 2021

Marec 2021

Z obsahu
Augsburské vyznanie viery 8. časť
Sila vlastnej skúsenosti
Autori piesní VINCEHENRY FRANCIS LYTE
Život a dielo Sadhu Sundara Singa (18. časť)
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO marec 2021

Február 2021

Z obsahu
Sté výročie synody v Trenčianskych Tepliciach
Augsburské vyznanie viery 7. časť
Pred novým, neznámim časom
Život a dielo Sadhu Sundara Singa (17. časť)
S Č Í T A N I E O B Y V A T E Ľ S T V A 2 0 2 1
MODLITEBNÉ OKIENKO február 2021                                                

Január 2021

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 6. časť
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020
Ivan Eľko: Čaká nás historicky jedinečná skúsenosť
Ján Hroboň: Lebo Bohu nič nebude nemožné
Advent čas očakávaní
                                                Peter Mihoč: Vianočné sčítanie „1+1“
                                                Modlitby za mesto Levice

December 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 5. časť
Slovenská evanjelická jednota v Leviciach
Vystúpenie mládeže na Službách Božích po opätovnom otvorení kostolov
Život a dielo Sadhu Sundara Singa
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
                                                Modlitebné okienko

November 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 4. časť
Cisársky patent z roku 1859 a Nyíregyháza
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV
k Reformácii 2020
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Oktober 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 3. časť
Ostrov istoty v oceáne neistoty
Seniorátny deň – svedectvo
Stretnutie otec a syn VII.
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

September 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 2. časť
Rozhovor – Z kláštora až k Lutherovi 
Oprava kultúrnej pamiatky
Pastorálne stanovisko … 
Výlet mládeže v Matejkovej 
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Júl – august 2020

Z obsahu
Konvent DNS v Nitre
Augsburského vyznania viery
500 rokov od vydania dokumentu Bulla …
ROZHOVOR s konfirmandmi
Opekačka sa vydarila
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Jún 2020

Z obsahu
Zamyslenie
490 rokov od prijatia 
Augsburského vyznania viery
Božie zrkadlo
JOHANN SCHEFFLER
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Máj 2020

Z obsahu
Zamyslenie
Ako a čo prežívame tieto týždne
Anketa
Rozhovor s Ivetkou Kanisovou
Stretnutia mládeže cez internet
Veľký piatok – kázeň
Modlitebné okienko

Apríl 2020

Z obsahu
Zamyslenie
Nová mládežnícka
Modlitba v ťažkých navštíveniach
MODLITBA 2020
Autori piesní v našom evanjelickom spevníku:
ANNA LACKOVÁ-ZORA
Modlitebné okienko

Marec 2020

Z obsahu
Biblický karneval 2020
Vízia na 5 prstov
Izrael inak
Znič všetko, čo ničí tvoju lásku k Bohu
Autori piesní v našom evanjelickom spevníku:
Július Filo St.
Modlitebné okienko

Február 2020

Z obsahu
Večer s umelcami
Štedrý večer v Horši a Silvester v obraze
Predvianočné posedenie s imobilnými seniormi
Vianočné vystúpenie detí
Aliančný týždeň modlitieb
Prednáška Zlo menom komunizmus a viera v Boha
                                               Modlitebné okienko

Január 2020

Z obsahu
Prečo práve pastieri? 
Konferencia presbyterov DNS v Tešedíkove
Bratislava, ekumenické modlitebné spoločenstvo
Návšteva v DSS Fénix
Pečenie vianočných medovníkov
Stretnutie konfirmandov a mládežníkov DNS v Plavých Vozokanoch
                                               Modlitebné okienko

 

Archív 2019, 2018, 2017, 2016