Júl -august 2022

Z obsahu
Dejiny kresťanstva (8. časť)
Ekumenické bohoslužby
Spomienka na Janka Kráľa
Rozhovor s Konfirmandmi
Po stopách Evanjelikov na Gemeri s Maticou Slovenskou
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO júl a august 2022

Jún 2022

Z obsahu
Dejiny kresťanstva (7. časť)
Návšteva v záhrade, kde dozrieva ovocie Ducha svätého…
Príhovor pána farára Jána Dobáka
Posledná rozlúčka s bratom Krutým
Hľadanie veľkonočného pokladu
Oslava narodenín
MODLITEBNÉ OKIENKO jún 2022

Máj 2022

Z obsahu
Dejiny kresťanstva (6. časť)
Svedectvo
Spomienka na výstavbu a posviacku kostola v roku 2002
Stretnutie mládeže a konfirmandov
Daniel Šovc 85 ročný
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO máj 2022

Apríl 2022

Z obsahu
Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku 
P. O. Hviezdoslav Krvavé sonety
Dejiny kresťanstva (5. časť)
Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku
Daniel Šovc 85 ročný
VLADIMÍR VŠESLAV ALADÁR KRÁĽ 2. časť
MODLITEBNÉ OKIENKO apríl 2022

Marec 2022

Z obsahu
Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku 
Poďakovanie
Dejiny kresťanstva (4. časť)
VLADIMÍR VŠESLAV ALADÁR KRÁĽ 1. časť
Prosba
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO marec 2022

Február 2022

Z obsahu
VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA 2021
Dejiny kresťanstva (3. časť)
Nedeľa alebo víkend?
HANBIL SA PÁN JEŽIŠ ZA MŇA NA KRÍŽI?
V zajatí jogy
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO február 2022

Január 2022

Z obsahu
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2021
Dejiny kresťanstva (2. časť)
Michal Bodický aktuálny aj dnes
Za dobrodružstvom radosti a poznania
SVEDECTVO
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO január 2022

December 2021

Z obsahu
Vyhlásenie Zboru biskupov k lockdownu
Dejiny kresťanstva (1. časť)
240 rokov od vydania Tolerančného patentu
a jeho dôsledky v živote evanjelikov
Nezabudnuteľný zážitok
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO december 2021

November 2021

Z obsahu
Pastiersky list zboru biskupov k pamiatke reformácie
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (5. časť)
Štedrovečerné služby Božie
Pohreb Ľudmily Podjavorinskej v kronike
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO november 2021

Október 2021

Z obsahu
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (4. časť)
Nezabudnutí susedia – spomienka na holokaust …
Daniel Michal Fakla
Sirota Podhradských
Služby Božie podľa covid-semaforu
MODLITEBNÉ OKIENKO október 2021

September 2021

Z obsahu
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (3. časť)
Ekumenické bohoslužby
Letná Biblická škola
Tábor mladých evanjelikov z Levíc
Emil Boleslav Lukáč
MODLITEBNÉ OKIENKO september 2021

Júl a august 2021

Z obsahu
Vierozvestcovia a ich nasledovníci
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (2. časť)
Seniorátne stretnutie SEŽ DNS
Stretnutie otec a syn VIII.
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO júl a august 2021

Jún 2021

Z obsahu
Výročie posvätenia evanjelického kostola v Horši
Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve (1. časť)
Konfirmandi
Autori piesní v ES 
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO máj 2021

Máj 2021

Z obsahu
Augsburské vyznanie viery (10. časť)
Od pôstu do pôstu a ďalej…
Spomienka na brata
farára Vladimíra Macaláka
NIE SI SÁM – baseň od Daniel Šovc
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO máj 2021

Apríl 2021

Z obsahu
Pastiersky list Zboru biskupov
Augsburské vyznanie viery (9. časť)
Posolstvo kríža
Život a dielo Sadhu Sundara Singa (19. časť)
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO apríl 2021

Marec 2021

Z obsahu
Augsburské vyznanie viery 8. časť
Sila vlastnej skúsenosti
Autori piesní VINCEHENRY FRANCIS LYTE
Život a dielo Sadhu Sundara Singa (18. časť)
Sirota Podhradských
MODLITEBNÉ OKIENKO marec 2021

Február 2021

Z obsahu
Sté výročie synody v Trenčianskych Tepliciach
Augsburské vyznanie viery 7. časť
Pred novým, neznámim časom
Život a dielo Sadhu Sundara Singa (17. časť)
S Č Í T A N I E O B Y V A T E Ľ S T V A 2 0 2 1
MODLITEBNÉ OKIENKO február 2021                                                

Január 2021

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 6. časť
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020
Ivan Eľko: Čaká nás historicky jedinečná skúsenosť
Ján Hroboň: Lebo Bohu nič nebude nemožné
Advent čas očakávaní
                                                Peter Mihoč: Vianočné sčítanie „1+1“
                                                Modlitby za mesto Levice

December 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 5. časť
Slovenská evanjelická jednota v Leviciach
Vystúpenie mládeže na Službách Božích po opätovnom otvorení kostolov
Život a dielo Sadhu Sundara Singa
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
                                                Modlitebné okienko

November 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 4. časť
Cisársky patent z roku 1859 a Nyíregyháza
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV
k Reformácii 2020
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Oktober 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 3. časť
Ostrov istoty v oceáne neistoty
Seniorátny deň – svedectvo
Stretnutie otec a syn VII.
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

September 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 2. časť
Rozhovor – Z kláštora až k Lutherovi 
Oprava kultúrnej pamiatky
Pastorálne stanovisko … 
Výlet mládeže v Matejkovej 
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Júl – august 2020

Z obsahu
Konvent DNS v Nitre
Augsburského vyznania viery
500 rokov od vydania dokumentu Bulla …
ROZHOVOR s konfirmandmi
Opekačka sa vydarila
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Jún 2020

Z obsahu
Zamyslenie
490 rokov od prijatia 
Augsburského vyznania viery
Božie zrkadlo
JOHANN SCHEFFLER
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Máj 2020

Z obsahu
Zamyslenie
Ako a čo prežívame tieto týždne
Anketa
Rozhovor s Ivetkou Kanisovou
Stretnutia mládeže cez internet
Veľký piatok – kázeň
Modlitebné okienko

Apríl 2020

Z obsahu
Zamyslenie
Nová mládežnícka
Modlitba v ťažkých navštíveniach
MODLITBA 2020
Autori piesní v našom evanjelickom spevníku:
ANNA LACKOVÁ-ZORA
Modlitebné okienko

Marec 2020

Z obsahu
Biblický karneval 2020
Vízia na 5 prstov
Izrael inak
Znič všetko, čo ničí tvoju lásku k Bohu
Autori piesní v našom evanjelickom spevníku:
Július Filo St.
Modlitebné okienko

Február 2020

Z obsahu
Večer s umelcami
Štedrý večer v Horši a Silvester v obraze
Predvianočné posedenie s imobilnými seniormi
Vianočné vystúpenie detí
Aliančný týždeň modlitieb
Prednáška Zlo menom komunizmus a viera v Boha
                                               Modlitebné okienko

Január 2020

Z obsahu
Prečo práve pastieri? 
Konferencia presbyterov DNS v Tešedíkove
Bratislava, ekumenické modlitebné spoločenstvo
Návšteva v DSS Fénix
Pečenie vianočných medovníkov
Stretnutie konfirmandov a mládežníkov DNS v Plavých Vozokanoch
                                               Modlitebné okienko

 

Archív 2019, 2018, 2017, 2016