Pravidelné podujatia

Aliančný modlitebný týždeň – koná sa každý rok v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA), spravidla sa koná druhý januárový týždeň.

V roku 2017 sa konal 9.1. – 14.1.2017 – prečítajte si o ňom článok.

V roku 2018 sa koná 7.1. – 13.1. Galéria

Zborový deň – stretnutie členov a priaznivcov cirkevného zboru všetkých generácií. Koná sa spravidla na začiatku prázdnin.

Článok z roku 2017 nájdete tu

Denný letný biblický tábor – denný tábor pre deti, ktorý sa koná druhý prázdninový týždeň.

Dorastenecký tábor – v roku 2017 sme začačali organizovať aj letný tábor pre našich dorastencov a mládež a dúfame že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. článok tu

Zborové výlety  – raz ročne členovia cirkevného zboru navštevujú cirkevné zbory na Slovensku. V roku 2016 účastníci zborového výletu navštívili Níreďházu v Maďarku. V roku 2017 sa zborový výlet konal 21. mája a účastníci navštívili zbor v Novom meste nad Váhom. Článok o zborovom výlete si môžete prečítať tu.

Posedenie dôchodcov  – 2krát do roka sa v zborovom cente koná stretnutie dôchodcov nášho cirkevného zboru spojené s Večerou Pánovou

Špeciálne podujatia

1. 4. 2017  – Kajúcna tryzna – článok

28. 10. 2017 – Seniorátny deň DNS v Leviciach článok tu

12.11.2017 – Konferencia presbyterov DNS v Kalnej nad Hronom článok