Dňa 12.11.2017 sa v obci Kalná nad Hronom konala konferencia presbyterov DNS. Ani sychravé počasie nikoho  neodradilo, a tak sme sa  zišli v hojnom počte. Boli sme tam jedna veľká duchovná rodina.  Hostiteľský zbor nás prijal veľmi srdečne, a preto sme sa cítili veľmi dobre.

Témou stretnutia bola osobnosť Kataríny von Bora – Lutherovej manželky a spolupracovníčky na diele reformácie. Konferenciu otvoril brat senior Ján Jančo. Privítal všetkých prítomných a osobne aj námestnú farárku sestru Máriu Hroboňovú z Lučenca, ktorá si pripravila o Kataríne von Bora  prednášku.

Brat farár Meliško z Plavých Vozokán poslúžil úvodnou pobožnosťou a zamyslením z 2. knihy Kráľov. Poukázal na neprestajnú Božiu prítomnosť.  Zdôraznil, ako Pán Boh koná skrze nás, pretože my sme jeho nástrojmi a pripomenul, aký dôležitý je príkladný život kresťana, lebo ten je najväčším svedectvom.

Po piesni zo spevníka sa slova ujala sestra farárka Hroboňová. Téma Katarína von Bora je pre ňu veľmi blízka, pretože okrem toho, čím všetkým Katarína von Bora v živote prešla, akým príkladom je pre kresťanské ženy až dodnes, aký bol jej vzťah k Bohu  a Božím zákonom, bola podobne ako sestra farárka matkou šiestich detí. Už jej priezvisko von Bora naznačuje, že pochádzala  z bohatej šľachtickej rodiny. Tak ako ona aj iné dievčatá mali jedinú možnosť vzdelávania a tou bol kláštor. Ako mníška prešla dvoma kláštormi – tzv. ženskými republikami.

V roku 1523 v noci z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu utiekla na voze z kláštora. Dostala sa do Wittenbergu, kde sa v rodine Lucasa Kranacha učí variť a viesť domácnosť. V tomto období sa zoznamuje s Martinom Lutherom. V roku 1525 Martin Luther, v čase okolo Veľkej noci, žiada od otca súhlas, aby sa mohol oženiť. Dňa 13. júna 1525 sa koná sobáš a dva týždne na to oficiálna svadobná hostina. V priebehu ôsmich rokov Katarína priviedla na svet šesť detí,  troch chlapcov a tri dievčatá. Žiaľ dve z dcér zomreli ešte v detstve.

U Kataríny sa prejavil silný vzťah k deťom, o čom svedčí aj fakt, že prichýlili do rodiny veľké množstvo detí od blízkej rodiny z obidvoch strán. Dodnes sa nevie ich presný počet.

Bola aj obetavou opatrovateľkou. Žiaľ svojej dcérke Magdaléne v chorobe pomôcť nevedela (Martin Luther bol na ňu veľmi citovo naviazaný), Magdaléna zomrela vo veku 12 rokov.

Obdobie stredoveku, v ktorom žil Martin Luther aj Katarína von Bora, bol silne antisemitský (protižidovský). Antisemitizmus bol blízky aj Kataríne von Bora, židov nemala v obľube.

Okrem toho, že bola vzornou a príkladnou matkou a gazdinou, mala aj podnikateľského ducha. Dokázala finančne zabezpečiť chod domácnosti tak, aby rodina napriek tomu, že bola taká veľká (keďže mali pod svojimi ochrannými krídlami veľa detí), netrpela nedostatkom. Prenajímala izby študentom a z nájmu dokázala zabezpečiť chod rodiny.

Rok 1552 sa stal pre Katarínu von Bora osudným. Z obáv, že sa blíži mor, uteká na voze do Torgau. Voz havaroval a Katarína utrpela otvorenú zlomeninu, na následky ktorej ako 52 ročná zomiera.

Pre Martina Luthera bola veľkou oporou. Ich vzťah bol založený na vzájomnej úcte a Božích hodnotách. Martin Luther Katarínu obdivoval ako matku. Bola pre neho tou  najkrajšou ženou, pretože podľa jeho slov: „Bola posvätená Božím slovom.“

A práve Božie slovo je  pre nás všetkých  dôležité aj dnes. Sprevádza nás celým naším životom. Príkladný život v kresťanskom duchu Kataríny von Bora, jej obetavosť a pokora – to je odkaz, ktorý je aktuálny i dnes pre každého kresťana.

Sestra farárka Hroboňová pripomenula, aký dôležitý je aj príkladný život dozorcov a presbyterov aj ich rodín, pretože práve oni sú „výkladnou skriňou cirkevného zboru“.

Po prednáške sa sestra farárka podelila so svojimi osobnými skúsenosťami s účastníkmi stretnutia a potom sa rozprúdila diskusia na tému konferencie.

Prežili sme naozaj požehnaný čas. Posilnení Božím slovom sme sa rozišli domov ku svojim rodinám.

Vďaka za to patrí v prvom rade Pánu Bohu  a aj hostiteľom domáceho cirkevnému zboru v Kalnej nad Hronom.