Kázne si môžete prečítať alebo priamo vypočuť zo stránky.

31. 12. Závierka občianskeho roku

Prečítať

Ľutujeme MP3 nie je k dispozícii

29.12.   Nedeľa po Vianociach – Slovo stalo sa telom

Prečítať

26.12.    2. slávnosť Vianočná – Pamiatka mučeníka Štefana

Prečítať

25.12.  1. slávnosť Vianočná – Zjavila sa milosť Božia

Prečítať

Ľutujeme MP3 nie je k dispozícii

24.12.  Štedrý večer – Plnosť času

Prečítať

Ľutujeme MP3 nie je k dispozícii

22.12.  4. nedeľa adventná – Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi

Prečítať

Ľutujeme MP3 nie je k dispozícii

20.12. 6. Adventná večiereň

Prečítať

18.12. 5. Adventná večiereň

Prečítať

15.12.  3. nedeľa adventná – Pripravovať cesty Pánovi

Prečítať

13.12. 4. Adventná večiereň

Prečítať

11.12. 3. Adventná večiereň

Prečítať

Ľutujeme MP3 nie je k dispozícii

8.12.  2. nedeľa adventná – Kráľovstvo Božie prichádza

Prečítať

6.12. 2. Adventná večiereň

Prečítať

4.12. 1. Adventná večiereň

Prečítať

1.12.  1. nedeľa adventná – Pán prichádza

Prečítať

24.11.  posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti

Prečítať

17.11.  2. nedeľa pred koncom cirkevného roka – O poslednom súde

Prečítať

10.11.  3. nedeľa pred koncom cirkevného roka – Znamenia konca časov

Prečítať

3.11.  20. nedeľa po Svätej Trojici – Stratená príležitosť

Prečítať

31.10.  Pamiatka reformácie

Prečítať

27.10.  19. nedeľa po Svätej Trojici – Sila viery

Prečítať

20.10.  Stretnutie SEŽ DNS – Prednáška o P.E. Dobšinskom

20.10.  18. nedeľa po Svätej Trojici – Poslušnosť lásky

Prečítať

13.10.  17. nedeľa po Svätej Trojici – Sloboda povolaných v Kristovi

Prečítať

6.10.  Poďakovanie za úrody zeme

Prečítať

29.9.  15. nedeľa po Svätej Trojici – Bremeno ustarostenosti

Prečítať

22.9.  14. nedeľa po Svätej Trojici – Vďačnosť je ovocím Ducha

Prečítať

15.9.  13. nedeľa po Svätej Trojici – Môj blížny

Prečítať

8.9.  12. nedeľa po Svätej Trojici – Boží dar reči

Prečítať

1.9. Začiatok školského roka – Pri nohách Pánových

Prečítať

25.8. 10. nedeľa po Svätej Trojici – Kajúca nedeľa

Prečítať

18.8. 9. nedeľa po Svätej Trojici – Prezieravá múdrosť

Prečítať

11.8. 8. nedeľa po Svätej Trojici – Výstraha pred zvodmi

Prečítať

4.8. 7. nedeľa po Svätej Trojici – Božie požehnanie zachraňuje

Prečítať

28.7. 6. nedeľa po Svätej Trojici – Život v Kristovi – káže dozorca Martin Drdoš ml.

Prečítať

21.7. 5. nedeľa po Svätej Trojici – káže katechétka Jolana Makovicová

Ľutujeme, text nie je k dispozícii

14.7. 4. nedeľa po Svätej Trojici – Milosrdenstvo a odpustenie

Prečítať

7.7. Sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jana Husa

Prečítať

30.6. Koniec školského roku – Prinášať dobré ovocie

Prečítať

23.6. 1. Nedeľa po Svätej Trojici – Medzi láskou a bohatstvom

Prečítať

16.6. Svätá Trojica – Otec, Syn a Duch Svätý

Prečítať

10.6. 2. slávnosť svätodušná – Ovocie Ducha Svätého

9.6. 1. slávnosť svätodušná – Zoslanie Ducha Svätého – káže poslanec NR SR Marek Krajči

Ľutujeme, text nie je k dispozícii

2.6. Nedeľa po Vstúpení – káže kostolníčka Oľga Schillerová

Ľutujeme, text nie je k dispozícii

30.5. Vstúpenie Krista Pána na nebo – Oslávený Pán nad všetkým

Prečítať

26.5. 4. Pamiatka posvätenia chrámu – Boží dom

Prečítať

19.5. 4. Nedeľa po Veľkej noci – káže Ivan Křišťan

Ľutujeme, text nie je k dispozícii

12.5.  4. Nedeľa po Veľkej noci – Slávnosť konfirmácie

5.5. 100. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika

Prečítať

Príhovor viceprímátora Csabu Tolnaia – o soche M.R. Štefánika

28.4. 1. Nedeľa po Veľkej noci – Blahoslavená viera

Prečítať

22.4. 2. Slávnosť veľkonočná – Vskutku vstal Pán

Prečítať

21.4. 1. Slávnosť veľkonočná – Ježiš Kristus vstal z mŕtvych

Prečítať

19.4. Veľký piatok – Ukrižovanie

Prečítať

18.4. Zelený štvrtok – Nová zmluva

Prečítať

14.4. Kvetná nedeľa – Služobník Hospodinov

Prečítať

12.4.  10. pôstna večiereň

Prečítať

Ľutujeme, MP3 nie je k dispozícii

10.4.  9. pôstna večiereň

Prečítať

7.4. Smrtná nedeľa – Pravý veľkňaz a prostredník

Prečítať

5.4.  8. pôstna večiereň

Prečítať

3.4.  7. pôstna večiereň

Prečítať

31.3.  4. nedeľa pôstna – Ježiš chlieb života

Prečítať

29.3.  6. pôstna večiereň

Prečítať

27.3.  5. pôstna večiereň

Prečítať

24.3.  3. nedeľa pôstna – Odpustenie – kázal Ondrej Kolárovský

Prečítať

22.3.  4. pôstna večiereň

Prečítať

Ľutujeme, MP3 nie je k dispozícii

20.3.  3. pôstna večiereň

Prečítať

17.3.  2. nedeľa pôstna – Zápas o posvätenie

Prečítať

15.3.  2. pôstna večiereň

Prečítať

Ľutujeme, MP3 nie je k dispozícii

13.3.  1. pôstna večiereň

Prečítať

10.3.  1. nedeľa pôstna – Boj s pokušeniami

Prečítať

Záznam televízneho prenosu v RTVS 2

3.3.  Predpôstna – Dar Božej lásky

Prečítať

24.2.   Po Deviatniku – Dar Božieho slova

Prečítať

17.2.   Deviatnik – Nezaslúžená milosť

Prečítať

10.2.   5. nedeľa po Zjavení – Trpezlivosť a sila slova

Prečítať

3.2.   4. nedeľa po Zjavení – Moc Pánova pri nás

Prečítať

27.1.   3. nedeľa po Zjavení – Dobrým premáhaj zlé

Prečítať

20.1.   2. nedeľa po Zjavení – Ježišova prítomnosť, posväcuje domácnosť

Prečítať

13.1.   1. nedeľa po Zjavení – Ježišov Krst

Prečítať

6.1. Zjavenie Krista Pána mudrcom – Sláva Pánova

Prečítať

1.1. Nový rok – V Ježišovom mene

Prečítať

31.12. Závierka občianskeho roka

Prečítať

30.12. Nedeľa po Vianociach

Prečítať

26.12. 2. slávnosť vianočná

Prečítať

25.12.  1. slávnosť vianočná

Prečítať

24.12.  Štedrý večer

Prečítať

23.12.  4. adventná nedeľa

Prečítať

19.12. 4. adventná večiereň

Prečítať

16.12.  3. adventná nedeľa

Prečítať

12.12. 3. adventná večiereň

Prečítať

9.12.  2. adventná nedeľa

Prečítať

7.12. 2. adventná večiereň

Prečítať

5.12.  1. adventná večiereň

Prečítať

2.12.  1. adventná nedeľa

Prečítať

25.11.  26. nedeľa po Svätej Trojici – 1. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Prečítať

18.11.  25. nedeľa po Svätej Trojici – 2. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Prečítať

11.11.  24. nedeľa po Svätej Trojici – 3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Prečítať

4.11.  23. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

31.10.  Pamiatka reformácie

Prečítať

28.10.  22. nedeľa po Svätej Trojici – 100 r. ČSR

Prečítať

28.10.  22. nedeľa po Svätej Trojici v Horši – kázala policajná farárka kpt. Mgr. Júlia Štofanová

Ľutujeme, text nie je k dispozícii

21.10.  21. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

14.10.  20. nedeľa po Svätej Trojici – kázal Ľubo Hasič

Ľutujeme, text nie je k dispozícii

7.10.  19. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme

Prečítať

30.9.  18. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

23.9.  17. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

16.9.  16. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

9.9.  15. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

2.9.  14. nedeľa po Svätej Trojici – Začiatok školského roku

Prečítať

26.8.  13. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

19.8.  12. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

12.8.  11. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

05.8.  10. nedeľa po Svätej Trojici – Kajúca

Prečítať

29.7.  9. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

22.7.  8. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

15.7.  7. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

8.7.  6. nedeľa po Svätej Trojici – Sviatok Cyrila a Metoda

Prečítať

Ľutujeme, MP3 nie je k dispozícii

1.7.  5. nedeľa po Svätej Trojici – Koniec školského roka

Prečítať

24.6.  4. nedeľa po Svätej Trojici – Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Prečítať

17.6.  3. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

10.6.  2. nedeľa po Svätej Trojici

Prečítať

3.6.  1. nedeľa po Svätej Trojici

na čítaných SB Kázal Ľubo Hasič

Ľutujeme, text nie je k dispozícii. Vypočujte si nahrávku.

27.5.  Svätá Trojica

Prečítať

21.5.  2. slávnosť Svätodušná

Prečítať

20.5.  1. slávnosť Svätodušná

Prečítať

13.5.  Nedeľa po Vstúpení / Deň matiek

 Prečítať

10.5.  Vstúpenie Krista Pána na nebo

Prečítať

6.5.  5. Nedeľa po Veľkej noci – slávnosť Konfirmácie

Prečítať

29.4.  4. Nedeľa po Veľkej noci

Prečítať

22.4.  3. Nedeľa po Veľkej noci – Pamiatka posvätenia chrámov

Prečítať

15.4.  2. Nedeľa po Veľkej noci

Prečítať

8.4.  1. Nedeľa po Veľkej noci

Prečítať

2.4.  2. Slávnosť veľkonočná

Prečítať

1.4.  1. Slávnosť veľkonočná

Prečítať

30.3. Veľký piatok

Prečítať

29.3. Zelený štvrtok

 Prečítať

25.3. Kvetná nedeľa

Prečítať

23.3.  10. Pôstna večiereň

Prečítať

21.3.  9. Pôstna večiereň

Prečítať

18.3.  Smrtná nedeľa

Prečítať

16.3.  8. Pôstna večiereň

Prečítať

14.3.  7. Pôstna večiereň

Prečítať

11.3.  4. Nedeľa pôstna

Prečítať

9.3.  6. Pôstna večiereň

Prečítať

7.3.  5. Pôstna večiereň

Prečítať

4.3.  3. Nedeľa pôstna

Prečítať

2.3.  4. Pôstna večiereň

Prečítať

28.2.  3. Pôstna večiereň

Prečítať

25.2.  2. Nedeľa pôstna

Prečítať

23.2.  2. Pôstna večiereň

Prečítať

21.2.  1. Pôstna večiereň

Prečítať

18.2.  1. Nedeľa pôstna

Prečítať

11.2.  Predpôstna Nedeľa

 Prečítať

4.2.  Nedeľa po Deviatniku

Prečítať

28.1.  Deviatnik

Prečítať

21.1.  3. Nedeľa po Zjavení

Prečítať

14.1.  2. Nedeľa po Zjavení

Prečítať

7.1.  1. Nedeľa po Zjavení

Prečítať

6.1.  Zjavenie Krista Pána mudrcom

Prečítať

1.1.  Nový rok

Prečítať

Archív kázní z roku 2017