19.február 2017 bol pre tých najmenších členov ev. cirkevného zboru v Leviciach veľkým dňom radosti. Deti ako i mládežníci zavítali na tradičný biblický karneval do jedálne nášho zborového centra, ktorá sa o 15:00 zmenila na čarovnú miestnosť. Rozprávkovú atmosféru priniesli MACH v podaní Marcelky Grobařovej a ŠEBESTOVÁ, ktorú stvárnila Andrejka Čimborová. Po privítaní sa domáci brat farár Martin Riecky pomodlil a sestra Jolanka Makovicová nám vo svojej lekcii priblížila skutočnosť, podľa ktorej si Pán Boh chce pre svoj plán použiť každého z nás. Deti si svoje poznatky z vypočutej témy preverili na kvíze a tiež sa naučili  biblický veršík (Matúš 9,37-38). Po tradičnej prezentácii masiek deti celé popoludnie tancovali, spievali a súťažili, pričom za svoju šikovnosť boli sladko odmenené. No najkrajšou odmenou boli rozžiarené očká, detský smiech, fantastická nálada a nezabudnuteľné popoludnie, na ktoré budeme celý rok spomínať.

 

Galéria