Na stránke stále pracujeme. Postupne budú pribúdať galérie.

Seniorátny deň DNS v Leviciach

Uvedenie zborového erbu

Detský Letný tábory                                                  Doradtenecký tábor

 

Zborový deň 2017