V dňoch od 18. do 21. júla sme sa my  dorastenci z cirkevného zboru Levice zúčastnili dorasteneckého letného biblického tábora v Tisovci. Bývali sme v chate Veronika, ktorá patrí tunajšiemu evanjelickému cirkevnému zboru.

Prostredie bolo nádherné, chata sa nachádza v časti Rejkovo na pomedzí Veporských vrchov, Muránskej planiny a Stolických vrchov, 4 km od centra Tisovca.

Po prebudení  aj pri raňajkách  sme si užívali zvuk zvoncov pasúcich sa ovečiek.

Spolu nás bolo 16 dorastencov, a to 10 dievčat a 6 chlapcov. Za úžasné chvíle strávené v  tábore vďačíme našim vedúcim, teda  nášmu  pánu  farárovi Martinovi Rieckemu, tete Milenke Greksovej, Miške Drdošovej  a Daliborovi Hanusovi.

Každé ráno sme sa postarali o prípravu chutných raňajok. Po raňajkách sme mali ranné stíšenie, na ktorom sme si hovorili  o odvahe, viere a poslušnosti Gideona, ktorý s Božou pomocou zdolal nepriateľov. Nasledoval rozhovor o dennom programe, ktorý nás čakal. Na obed sme sa vydali krátkou túrou do miestnej reštaurácie, kde nám varili dobré obedy. Po obede sme mali naplánované super aktivity, ktoré sme s Božou pomocou zvládli v zdraví a v šťastí. Našou prvou aktivitou bolo zlaňovanie skaly, z ktorého sme mali úžasné zážitky, pretože niektorí z nás sa zlaňovali po prvýkrát. Druhou aktivitou bola túra na Hradovú, kde sme mali možnosť vidieť krásy tisovskej prírody. Naša tretia aktivita bola návšteva tisovského evanjelického kostola a potom kúpanie na miestnom kúpalisku. Poslednou, štvrtou aktivitou boli nočné hry, počas ktorých sme hľadali indície, ich zložením vzniklo Božie slovo.

Po poobedňajších aktivitách nasledovala večera a večerné stíšenia, počas ktorých sme si rozprávali príbeh o Danielovi. Posledný deň sme sa zbalili a vydali na cestu domov. Do levického kostola sme sa s Božou ochranou vrátili bez ujmy na zdraví. V závere by som chcela poďakovať Pánu Bohu, že sprevádzal naše cesty vo viere a požehnaní a pánovi farárovi ThDr. Martinovi Rieckemu za zorganizovanie a úspešné vedenie tohto biblického tábora.

Emka Grobařová, Radka Horváthová