Stretnutie dôchodcov v pôstnom období

V nedeľu 12. marca 2017 sa konalo stretnutie s našimi dôchodcami. Na úvod mal krátke biblické zamyslenie brat dozorca a brat farár mal úvodnú modlitbu. Piesne sa spievali zo starých spevníkov. Brat senior Jančo si pripravil na toto stretnutie zaujímavú prednášku doplnenú s premietaním obrázkov. Téma bola – Izrael  krajina medu a mlieka, zem Pána Ježiša. Keďže náš brat senior […]

Vianočné posedenie imobilných 2016

Znovu zrelší Stretli sme sa v tretiu adventnú nedeľu pri spoločnom stole, ktorý nám poslúžil na prijatie Večere Pánovej a realizáciu debaty o tom, ako sme od vlaňajšieho roku vyzreli. Toto podujatie patrí k peknej tradícii nášho cirkevného zboru, kedy máme možnosť my, nielen zrelší, ale aj boľavejší zdieľať svoje radosti i starosti so seberovnými ale i s tými, čo radi […]