Deti sa stretávajú na detskej besiedke vždy v nedeľu doobeda počas služieb Božích.

Besiedku vyučujú sestry Andrea Čimborová, Zuzana Bôžiková, Marcela Grobařová, Katarína Ondusková, Milena Greksová, Martina Benčová.

Besiedka je určená pre deti vo veku 4-12 rokov

Je to generácia, ktorá nám rastie. Keď bude dobre formovaná Božím slovom, je predpoklad, že v dospelosti sa z nich stanú veriaci evanjelici.

Deti vystúpili počas niektorých príležitostí so svojím programom aj na službách Božích. Vystúpili aj na predvianočnom vystúpení na Námestí hrdinov. Zúčastnili sa aj detského letného tábora v našich cirkevných priestoroch.

V priemere navštevuje besiedku 11 detí.

Povzbudzujeme aj ďalších rodičov, aby svoje ratolesti privádzali do tohto spoločenstva.