Aliančný modlitebný týždeň 2018 – Galéria

  1.Deň nám slovom poslúžil brat kaplán Ján Kraus a s chválami nám pomohla kapela z farnosti Ducha Svätého Levice Druhý deň nám z knihy Zjavenia Jána o liste, ktorý adresoval chladnúcemu zboru efezskému porozprával brat Jaroslav Tomašovský, riaditeľ Wicliffe Slovensko. Tretí deň sa nám prihovoril brat senior Reformovanej kresťanskej cirkvy Gyula Kassai, ktorý nám […]

Vianočné posedenie imobilných 2017

„Hodina každá pás v čelo ryje“ Nám,  ktorí sme takmer imobilní, v druhú adventnú nedeľu pri spoločnej Večeri Pánovej nebolo treba spočítať tie pásy. Odzrkadlili sa od minulého roku ešte viac v neistej chôdzi, ale aj v o to väčšej  túžbe stretnúť sa so svojimi sestrami a bratmi. Nestretli sme milú Danku Madarászovú, ktorá nás pred rokom potešila prúdom veršíkov […]

Zborový deň 2017

„Byť  evanjelikmi  v Leviciach  nás  baví.“ Toto tvrdenie domáceho brata farára Martina Rieckeho potvrdil i tohtoročný tretí ročník zborového dňa, ktorý sa konal dňa 2. 7. 2017 v priestoroch zborového centra. Tradične ako každý rok i teraz sme tento deň začali slávnostnými nedeľnými službami božími, v priebehu ktorých deti, ktoré absolvovali evanjelické náboženstvo v školskom roku 2016/2017, dostali vysvedčenie od svojich […]

Konferencia presbyterov DNS v Kalnej nad Hronom

Dňa 12.11.2017 sa v obci Kalná nad Hronom konala konferencia presbyterov DNS. Ani sychravé počasie nikoho  neodradilo, a tak sme sa  zišli v hojnom počte. Boli sme tam jedna veľká duchovná rodina.  Hostiteľský zbor nás prijal veľmi srdečne, a preto sme sa cítili veľmi dobre. Témou stretnutia bola osobnosť Kataríny von Bora – Lutherovej manželky a spolupracovníčky na diele reformácie. […]