1.Deň nám slovom poslúžil brat kaplán Ján Kraus a s chválami nám pomohla kapela z farnosti Ducha Svätého Levice

Druhý deň nám z knihy Zjavenia Jána o liste, ktorý adresoval chladnúcemu zboru efezskému porozprával brat Jaroslav Tomašovský, riaditeľ Wicliffe Slovensko.

Tretí deň sa nám prihovoril brat senior Reformovanej kresťanskej cirkvy Gyula Kassai, ktorý nám priblížil list zboru smyrnenskému.

 

Štvrtý deň sme sa stretli v kostole Reformovanej cirkvi. List pre zbor pergamonský nám vysvetlil kazatel Cirkvi bratskej Roman Neumann. Na fotkách vidieť výstavu k 500. výročiu reformácie. Na baneroch sú predstavené jednotlivé zbory Tekovského seniorátu reformovanej cirkvi.

Piaty deň sme sa stretli v kostole Cirkvi Bratskej kde nám náš brat farár Martin Riecky priblížil list zboru tyatírskemu.

Šiesty deň sme opäť zavítali do priestorov kostola Cirkvi Bratskej. Ďalším zborom v Zjavení Jána bol zbor sardský a priblížil nám ho kazateľ Apoštolskej cirkvi František Dankovics.

Posledný deň Aliančného modlitebného týždňa sme zakončili vystúpením Continentals kids, ktorý nám zahrali a hlavne zaspievali príbeh o sirote Ondríkovi, ktorý sa stal vďaka jeho odvážnosti a čistému srdcu princom.