Pašiové služby Božie – Veľký piatok 10. 4. 2020

Kázeň slova Božieho - zborový farár ECAV Levice - ThDr. Martin Riecky

Hra na organe - Klára Viteková

Spev: Linda Tóthová a Marian Bereni

Obrazový záznam Martin Unterfranc - Levická televízna spoločnosť s.r.o.

 

Vypočujte si viac kázní z ECAV Levice