V nedeľu 12. marca 2017 sa konalo stretnutie s našimi dôchodcami. Na úvod mal krátke biblické zamyslenie brat dozorca a brat farár mal úvodnú modlitbu. Piesne sa spievali zo starých spevníkov. Brat senior Jančo si pripravil na toto stretnutie zaujímavú prednášku doplnenú s premietaním obrázkov. Téma bola – Izrael  krajina medu a mlieka, zem Pána Ježiša. Keďže náš brat senior je dlhoročný sprievodca po Izraeli – je to jeho záľuba a láska, rád o tom hovorí. Ku každému obrázku, ktorý nám premietal, mal výklad z minulosti aj zo súčasnosti. Napríklad Zlatá brána, ktorou má prejsť Pán Ježiš pri druhom príchode, tak ju dali zamurovať. Vedľa Golgoty je evanjelický chrám. Cintorín – na hroby dávajú kamene, nie kvety, lebo keď sa odtrhne kvet, tiež odumiera.

Mesto Dávidovo je málo zachované, Jebús – mesto chromých, ešte sa nevolalo Jeruzalem. Izrael, štát vznikol 14. 5. 1948. Sedemramenný svietnik – umelecké dielo a dar Veľkej Británie, kde na každom ramene svietnika sa nachádza biblický výjav alebo dejiny. Napr. 10 Božích prikázaní, Dávid, Samson, dole je holokaust – zahynulo 6 miliónov židov. Sedemramenný svietnik je aj štátnym znakom Izraela.

Najväčšia brána je Damašská brána, ňou išiel Saul do Damašku, vrátil sa domov po obrátení – Pavel. Táto brána je po rekonštrukcii a je ešte krajšia.

Osobitným zážitkom je dostať sa na tržnicu, kde sú všetky možné druhy ovocia a zeleniny.

Sever Izraela – Hajfa – záhrada, ktorá oku lahodí. Nachádza sa tu najväčší prístav, univerzity, školy, sú tu vychytené pláže. Svoje miesto tu má aj islam, bahaizmus.

Kána Galilejská – prvý div, keď Pán Ježiš premenil vodu na víno.

Nazaret – Bazilika zvestovania – obrovský katolícky kostol, kde žila aj Mária, keď jej anjel zvestoval, čo sa stane. Po bokoch sa nachádzajú maľby Márie, ako si ju predstavuje každý štát.

Pohľad z Hory premenenia – vidieť Damask v Sírii, kde je teraz vojna. Galilejské more – kde Pán Ježiš utíšil búrku, Pán Ježiš chodí po mori a aj Peter tu robil prvé pokusy, zázračný rybolov.

Kafarnaum vedľa Galilejského mora – synagóga, kde chodil Pán Ježiš – divy – vzkriesenie Jairovej dcéry. V Kafarnaume dnes nie je žiadny život, sú tam len pamiatky a turisti.

Rieka Jordán  – v jeseni je malá – málo vody – tu bol aj Naamán Sýrsky uzdravený. Mať vodu v týchto končinách je fantastická vec.

Jericho  – 3. miesto, kde bol Pán Ježiš pokúšaný satanom – ak sa mi budeš klaňať … tu bol pokrstený Pán Ježiš Jánom Krstiteľom.

Cezarea Prímorská – mesto malo už vtedy kanalizáciu, amfiteáter s veľmi dobrou akustikou, hypodrom – kde skladovali ovocie, ktoré chceli vyviesť do Ríma. V Cezarei hádzali kresťanov divej zveri.

Betlehem – miesto narodenia Pána Ježiša – 14 cípa hviezda, kostoly vyzdobené visiacimi lampami. Miesto na Poli pastierov  – obraz je umelecké dielo, zobrazuje narodenie Pána Ježiša v maštaľke, Jozef, Mária. Evanjelický kostol  v Betleheme dali do správy arabom.

Pamätník holokaustu – nachádzajú sa tu nápisy, kde všade boli koncentračné tábory, vzadu horí oheň, kde dávajú štátne návštevy vence.  Deti, detské tváre, ktoré mali byť budúcnosťou národa, do toho hrá hudba, hovoria meno dieťaťa, v ktorom koncentračnom tábore zomrelo. Je to silný zážitok na psychiku. Údolie zborov, kde všade boli komunity židov – nápisy – sú tam aj Levice, Šahy, Komárno, Zlaté Moravce …

Brat senior v diskusii povedal, že Izrael má 7 miliónov obyvateľov, vo svete je 17 mil. židov. Ekonomika Izraela je na 15. mieste na svete. Má najnovšie technológie, elektroniku, vojenské vybavenie na špičkovej úrovni. Zo sto  nobelových cien patrí 24 židom. Pán Boh im dal múdrosť. Už v babylonskom zajatí v r. 580 pred Kristom sa učili čítať, písať, počítať. Rozvíjali myslenie a to vidieť na výsledkoch.

Na záver tohto stretnutia sa brat senior pomodlil a udelil nám požehnanie. Touto bohatou prednáškou a obrázkami sme si sprítomnili miesta, kde sme aj my niektorí už boli. Vďaka Pánu Bohu za toto pekné nedeľné popoludnie.

J. Makovicová