Spoločenstvo sestier vo viere                     utorok 10:00

Biblická hodina                                             streda 17:00

Stretnutie dorastu                                        piatok 16:00

Nácvik zborového spevokolu                     piatok 16:30

Stretnutie mládeže                                       piatok 17:00

Modlitebná skupinka                                   piatok 18:00

Spoločenstvo evanjelických žien               3. nedeľa v mesiaci 15:00

Stretnutie rodinného spoločenstva           4. nedeľa v mesiaci 16:00 hod v CZ Levice alebo CZ Kalná nad Hronom