Stretnutia v zbore sú čiastočne obnovené

Spoločenstvo sestier vo viere                     utorok 10:00

Biblická hodina                                             streda 17:00 (od septembra)

Stretnutie dorastu                                        piatok 16:00 (od septembra)

Nácvik zborového spevokolu                     piatok 16:30 (od septembra)

Stretnutie mládeže                                       piatok 17:00

Modlitebná skupinka                                   piatok 18:00

Spoločenstvo evanjelických žien               3. nedeľa v mesiaci 15:00 (od septembra)

Stretnutie rodinného spoločenstva           4. nedeľa v mesiaci 16:00 hod (od septembra) v CZ Levice alebo CZ Kalná nad Hronom