Stretnutia sú plánované a prebiehajú podľa toho, ako nám to dovolujú nariadenia úradu verejného zdravotníctva.

Spoločenstvo sestier vo viere                         utorok 10.00 hod.

Stretnutie mužov 2 a 4 týždeň v mesiaci.    utorok 18.00 hod.

Biblická hodina                                                  streda 18.00 hod.

Stretnutie dorastu                                             piatok 16.00 hod.

Stretnutie mládeže                                            piatok 17.00 hod.

Modlitebná skupinka mladých žien               piatok 17.15 hod.

Detská besiedka                                                  nedeľa 10.00 hod.

Spoločenstvo evanjelických žien                    3. nedeľa v mesiaci 15.00 hod.

Stretnutie rodinného spoločenstva               4. nedeľa v mesiaci 16.00 hod. v CZ Levice alebo CZ Kalná nad Hronom