Spoločenstvo sestier vo viere                     utorok 10:00 po lete od 10.9.

Biblická hodina                                             streda 18:00 po lete od 119.

Stretnutie dorastu                                        piatok 16:00 po lete od 13.9.

Nácvik zborového spevokolu                     piatok 16:30 po lete od 13.9.

Stretnutie mládeže                                       piatok 17:00 po lete od 13.9.

Modlitebná skupinka                                   piatok 18:00 po lete od 13.9.

Spoločenstvo evanjelických žien               3. nedeľa v mesiaci 15:00 po lete od 15.9.

Stretnutie rodinného spoločenstva           4. nedeľa v mesiaci 16:00 hod v CZ Levice alebo CZ Kalná nad Hronom              po lete od 22.9.