Stretnutia v zbore po prázdninách opäť začali. Tešíme sa na vašu účasť. 

Spoločenstvo sestier vo viere                     utorok 10.00 hod.

Biblická hodina                                             streda 18.00 hod.

Modlitebná skupinka mladých žien         štvrtok 16.15 hod.

Stretnutie dorastu                                        piatok 16.00 hod.

Nácvik zborového spevokolu                     piatok 16.30 hod.

Stretnutie mládeže                                       piatok 17.00 hod.

Modlitebná skupinka                                   piatok 18.00 hod.

Detská besiedka                                            nedeľa 10.00 hod.

Spoločenstvo evanjelických žien               3. nedeľa v mesiaci 15.00 hod.

Stretnutie rodinného spoločenstva           4. nedeľa v mesiaci 16.00 hod. v CZ Levice alebo CZ Kalná nad Hronom