Október 2019

6.10.         Poďakovanie za úrody zeme

Téma:      Vďaka za Božie dary

8.30          Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00        Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou v Leviciach

14.00        Služby Božie v Domove dôchodcov Fénix

 

13.10.       17. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:      Sloboda povolaných v Kristovi

8.30          Služby Božie v Horši

10.00        Hlavné služby Božie v Leviciach

 

20.10.       18. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:      Poslušnosť lásky

8.30          Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00        Hlavné služby Božie v Leviciach

15.00        Seniorátne stretnutie SEŽ v Leviciach

 

  1. 10. 19. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:      Sila viery

8.30          Služby Božie v Horši

10.00        Hlavné služby Božie v Leviciach

                  Volebný zborový konvent

16.00       ROS

 

  1. 10 Pamiatka reformácie

17.00        Reformačné služby Božie