August 2018

5.8. 10. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:           Neprijatá milosť Božia

8.30               Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00             Hlavné služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej, Levice

14.00             Domov dôchodcov Fénix

 

12.8. 11. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:           Pýcha a pokánie

8.30               Služby Božie v Horši

10.00             Hlavné služby Božie, Levice

 

19.8. 12. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:           Boží dar reči

8.30               Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00             Hlavné služby Božie, Levice

 

26.8. 13. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:           Môj blížny

8.30               Služby Božie v Horši

10.00             Hlavné služby Božie, Levice