Január 2018

 

1.1. Nový rok

Téma: V Ježišovom mene

10.00 Novoročné služby Božie, Levice

 

6.1 Zjavenie Krista Pána mudrcom od východu

Téma: Sláva Pánova

10.00 Služby Božie, Levice

 

7.1 1. nedeľa po Zjavení

Téma: Ježišov krst

8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00 Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou, Levice

14.00 Domov dôchodcov Fénix

 

14.1. 2. nedeľa po Zjavení

Téma: Ježišova prítomnosť, posväcuje domácnosť

8.30 Služby Božie v Horši

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

 

21.1. 3. nedeľa po Zjavení

Téma: Dobrým premáhaj zlé

8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

15.00 SEŽ

 

28.1. Deviatnik

Téma: Nezaslúžená Božia milosť

8.30 Služby Božie v Horši

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

16.00 ROS