August 2019

  1. 8. 7. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:   Božie požehnanie zachraňuje

8.30       Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou, Levice

14.00     Služby Božie v Domove dôchodcov Fénix

 

  1. 8. 8. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Výstraha pred zvodmi

  1. 30 Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie v Leviciach

 

  1. 8. 9. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Prezieravá múdrosť

8.30       Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie v Leviciach

 

  1. 8. Nedeľa pokánia

Téma: Neprijatá Božia milosť

  1. 30 Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou, Levice