Marec 2020

 

1.3.           1. nedeľa pôstna

Téma:      Boj z pokušeniami

8.30          Služby Božie v Tlmačoch-Lipníku (centrum voľného času)

10.00        Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou v Leviciach

14.00        Služby Božie v Domove dôchodcov Fénix

 

8.3.           2. nedeľa pôstna

Téma:      Zápas o posvätenie

8.30          Služby Božie v Horši

10.00        Hlavné služby Božie v Leviciach

 

15.3.         3. nedeľa pôstna

Téma:      Premoženie zlých mocností

8.30          Služby Božie v Tlmačoch-Lipníku (centrum voľného času)

10.00        Hlavné služby Božie v Leviciach

15.00        SEŽ

 

22.3.         4. nedeľa pôstna

Téma:      Chlieb života

10.00        Služby Božie v Leviciach

 

29.3.         Smrtná nedeľa

Téma:      Pravý Veľkňaz a Prostredník

9.30          Služby Božie v Horši

10.00        Služby Božie v Leviciach

16.00        ROS