Bratia a sestry,

je nám veľmi ľúto, ale vzhľadom k stále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii v okrese Levice sme sa po spoločnej porade vedenia nášho cirkevného zboru rozhodli, že pôjdeme do dobrovoľného lockdownu.

To znamená, že dvere chrámu Božieho zostanú zatvorené až do 10. januára 2021.

Napriek tomu bude dosť príležitostí sledovať evanjelické služby Božie v médiách, či už v televízii, rozhlase, na internete.

Kázeň slova Božieho na každý sviatok nahráme v našom chráme Božom a bude prístupná na našej stránke www.ecavlevice.sk/kazne

na FB ECAV Levice alebo na youtube ECAV Levice

Povzbudzujeme všetkých, aby ste si vo svojich rodinách spoločne čítali Božie slovo, modlili sa a aj takýmto spôsobom prežívali radostné posolstvo Vianoc o Božom Synovi, ktorý prišiel kvôli každému jednému z nás. Modlite sa aj za náš cirkevný zbor a rovnako budeme sa aj vo vedení modliť za všetkých. Vkladáme naše životy do milostivej ochrany Trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.

Štedrý večer z Martina 24.12.2020
Rádio Regina o 16:04
liturgovia: Milan Kubík, Paulína
Šofranková
kantorka: Slávka Danielová
piesne ES: 19, A 10, 5, 14, A 11, 60

Štedrý večer zo Senca 24.12.2020
Televízia TA3 o 17:00
liturg: Tibor Jančík
kantorka: Mária Neuszerová
piesne ES: 25, A 16, 11, 42, 60

Televízny prenos
1. sviatok vianočný z Obišoviec
25.12.2020
Dvojka o 10:00
kazateľ: Jaroslav Petro
kantorka: Zuzana Martonová
piesne ES: 42, 34, A 13, 54, 35, A14, 592

Rozhlasový prenos
z Dudiniec
27.12.2020 – Nedeľa po Vianociach
Rádio Regina o 9:05
kazateľ: Michal Tekely
kantor: Michal Cmarko
piesne ES: 37, 55, 36, 53 a A16