Október 2018

7. 10 Poďakovanie za úrody zeme

Téma: Vďaka za Božie dary

8.30 Služby Božie v Tlmačoch- Lipníku (centrum voľného času)

10.00 Hlavné služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej

14.00 Domov dôchodcov Fénix

 

14.10 20. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Stratená príležitosť

8.30 Služby Božie v Horši

10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

 

21. 10 21. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: V boji o dokonalosť

8.30 Služby Božie v Tlmačoch- Lipníku (centrum voľného času)

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

15.00 SEŽ

 

28.10 22. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Povinnosť odpúšťať

8.30 Služby Božie v Horši

10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

16.00 ROS

31. 10 Pamiatka reformácie

  1. 00 Služby Božie v Leviciach