Jún 2018

3.6.  1. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Medzi láskou a bohatstvom

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

10. 6. 2. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Vážne pozvanie

8.30 Služby Božie v Horši

10.00 Hlavné služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej, Levice

14.00 Domov dôchodcov Fénix

17. 6. 3. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Nájdenie strateného

8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

16.00 SEŽ

24. 6. 4. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Milosrdenstvo a odpustenie

8.30 Služby Božie v Horši

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

16.00 Rodinné spoločenstvo