December 2018

2.12 1. nedeľa adventná

Téma: Pán prichádza

8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00 Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou, Levice

14.00 Domov dôchodcov Fénix

 

9.12 2. nedeľa adventná

Téma: Kráľovstvo Božie prichádza

8.30 Služby Božie v Horši

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

 

16.12 3. nedeľa adventná

Téma: Pripravovateľ cesty Pánovi

8.30 Služby Božie v Tlmačoch Lipníku s Večerou Pánovou

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

15.00 Spoločenstvo evanjelických žien

 

23.12 4. nedeľa adventná

Téma: Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi

8.30 Služby Božie v Horši

10.00 Hlavné služby Božie, Levice

 

24.12 Štedrý večer

Téma: Plnosť času

15.00 Služby Božie v Horši

17.00 Služby Božie v Leviciach

 

25.12 1. slávnosť vianočná

Téma: Zjavila sa milosť Božia

10.00 Slávnostné služby Božie v Leviciach, po ich skončení Večera Pánova

 

26.12 2. slávnosť vianočná

Téma: Otvorené nebesá

8.30 Služby Božie v Horši s Večerou Pánovou

10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

 

31.12 Závierka občianskeho roka

Téma: Bdelosť a vernosť

15.00 Služby Božie v Horši

17.00 Hlavné služby Božie v Leviciach