Október 2017

1.10.      Poďakovanie za úrody zeme

Téma: Vďaka za Božie dary

8.30       Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou, Levice

14.00     Domov dôchodcov Fénix

 

8.10.      17. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Sloboda povolaných v Kristovi

8.30       Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie, Levice

 

15.10.    18. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Poslušnosť lásky

8.30       Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie, Levice

16.00     SEŽ

 

22.10.    19. nedeľa po Svätej Trojici                                        

Téma: Sila viery

10.00     Hlavné služby Božie, Levice

 

28.10. (sobota)          Seniorátny deň DNS

10.00   Slávnostné služby Božie, Levice

 

29.10.    20. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Stratená príležitosť

8.30       Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie, Levice

16.00     ROS

 

31.10.    500 rokov reformácie

17.00     Služby Božie, Levice