Máj 2019

30.5.      Vstúpenie Krista Pána na nebo

Téma:   Oslávený Pán nad všetkým

18.00     Služby Božie, Levice

 

Jún 2019

2.6. Nedeľa po Vstúpení

Téma:      Príprava na posledné veci

10.00        Hlavné služby Božie, Levice

 

  1. 6. 1. slávnosť svätodušná

Téma:      Zoslanie Ducha Svätého

8.30          Služby Božie v Horši – Pamiatka posvätenia chrámu

10.00        Hlavné služby Božie, Levice

14.00        Domov dôchodcov Fénix

 

  1. 6. 2. slávnosť svätodušná

Téma:      Ovocie Ducha Svätého

18.00        Levice, malý kostol

 

  1. 6. Svätá Trojica

Téma:      Otec, Syn a Duch svätý

8.30          Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00        Hlavné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

16.00        SEŽ Levice

 

  1. 6. 1. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:      Medzi láskou a bohatstvom

10.00        Hlavné služby Božie, Levice

16.00        ROS

 

  1. 6. 2. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:      Záver školského roku

8.30          Služby Božie v Horši

10.00        Hlavné služby Božie, Levice

                  ZBOROVÝ DEŇ