Apríl 2018

 

 1. 4.  1. slávnosť veľkonočná

Téma:           Ježiš Kristus vstal z mŕtvych

8.30               Služby Božie v Horši

10.00             Slávnostné služby Božie Levice. Po ich skončení bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej

 

2. 4.  2. slávnosť veľkonočná

Téma:           Vskutku vstal Pán

10.00             Služby Božie, Levice

 

8. 4.  1. nedeľa po Veľkej noci

Téma:           Blahoslavená viera

8.30               Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00             Hlavné služby Božie, Levice

 

15. 4.  2. nedeľa po Veľkej noci

Téma:           Dobrý pastier

8.30               Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00             Hlavné služby Božie, Levice

16.00             SEŽ

 

22. 4.  3. nedeľa po Veľkej noci

Téma:           Rozlúčka a návrat

10.00             Hlavné služby Božie, Levice

 

29. 4.  4. nedeľa po Veľkej noci

Téma:           Zasľúbenie Ducha Svätého

8.30               Služby Božie v Horši

10.00             Hlavné služby Božie, Levice

16.00             ROS, Levice