SLUŽBY BOŽIE Júl a august 2021

4. 7.      Sviatok Cyrila a Metoda
Téma: Pravda oslobodzuje
8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku
(centrum voľného času)
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach
s prislúžením Večere Pánovej
14.00 Služby Božie v domove dôchodcov Fénix
11. 7.      6. nedeľa po Svätej Trojici
Téma: život v Kristovi
8.30 Služby Božie v Horši
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach
18. 7.      7. nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Božie požehnanie zachraňuje
8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku
(centrum voľného času)
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach
25. 7.      8. nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Výstraha pred zvodmi
8.30 Služby Božie v Horši
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

1.8.       9. nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Prezieravá múdrosť
8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku
(centrum voľného času)
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach
s prislúžením Večere Pánovej
14.00 Služby Božie v domove dôchodcov Fénix
8. 8.      10. nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Neprijatá Božia milosť
8.30 Služby Božie v Horši
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach
s prislúžením Večere Pánovej
15. 8.      11. nedeľa po Svätej Trojici (malý kostol)
Téma: Pýcha a pokánie
8.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku
(centrum voľného času)
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach
22. 8.      12. nedeľa po Svätej Trojici (malý kostol)
Téma: Boží dar reči
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach
29. 8.      13. nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Môj blížny
8.30 Služby Božie v Horši
10.00 Hlavné služby Božie v Leviciach

Kázeň slova Božieho nahráme v našom chráme Božom a bude prístupná na našej stránke www.ecavlevice.sk/kazne

na FB ECAV Levice alebo na youtube ECAV Levice