Apríl 2019

 

  1. 4. Smrtná nedeľa

Téma:        Pravý Veľkňaz a Prostredník

8.30           Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku s prisluhovaním Večere Pánovej (centrum voľného času)

10.00         Pašiové služby s Večerou Pánovou, Levice

14.00         Domov dôchodcov Fénix

 

14.4.          Kvetná nedeľa

Téma:        Služobník Hospodinov

8.30           Služby Božie v Horši

10.00         Pašiové služby Božie, Levice

 

  1. 4. Zelený štvrtok

Téma:        Nová zmluva

18.00         Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

 

  1. 4. Veľký piatok

Téma:        Ukrižovanie

8.30           Služby Božie  s Večerou Pánovou, Horša

10.00         Pašiové služby Božie, Levice. Po skončení prisluhovanie Večere Pánovej

 

  1. 4. 1. slávnosť veľkonočná

Téma:        Ježiš Kristus vstal z mŕtvych

8.30           Služby Božie v Horši

10.00         Slávnostné služby Božie, Levice. Po skončení prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej

 

  1. 4. 2. slávnosť veľkonočná

Téma:        Vskutku vstal Pán

18.00         Služby Božie, Levice

 

  1. 4. 1. nedeľa po Veľkej noci.

Téma:        Blahoslavená viera

8.30           Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00         Hlavné služby Božie, Levice

16.00         Stretnutie rodinného spoločenstva