01. 05. 2. nedeľa po Veľkej noci

Téma: Dobrý pastier

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach s prislúžením sviatosti Večere Pánovej

14.00     Služby Božie v domove dôchodcov Fénix

08. 05    20 rokov posvätenia levického veľkého chrámu Božieho

Téma: Boží dom

10.00     Slávnostné služby Božie v Leviciach

15. 05. 4. nedeľa po Veľkej noci

Téma: Zasľúbenie Ducha Svätého

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach

22. 05. 5. nedeľa po Veľkej noci             

Téma: 200 rokov od narodenia Janka Kráľa

10.00 Služby Božie v Leviciach.

Po ich skončení bude nasledovať kladenie vencov na hrob syna Janka Kráľa v levickom cintoríne.

26. 05. Vstúpenie Krista Pána na nebesá

Téma: Oslávený Pán nad všetkým

17.00 hod Služby Božie v Leviciach

29. 05. Nedeľa po vstúpení

Téma: Príprava na posledné veci

08.30     Služby Božie v Horši na pamiatku posvätenia chrámu

10.00     Služby Božie  Leviciach