November 2019

3.11       20. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:   Stratená príležitosť

8.30       Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou v Leviciach

14.00     Služby Božie v Domove dôchodcov Fénix

 

10.11     3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Téma:   Znamenia konca časov

8.30       Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie v Leviciach

 

17.11     2. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Téma:   O poslednom súde

8.30       Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie v Leviciach

16.00     SEŽ

 

24.11     Nedeľa večnosti

Téma:   O bdelosti a očakávaní

8.30       Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie v Leviciach

16.00     ROS