Január 2020

 

1.1          Nový rok

Téma:   V Ježišovom mene

10.00     Novoročné služby Božie v Leviciach

 

5.1          Nedeľa po Novom roku

Téma:   Cez ťažkosti k radosti

8.30       Služby Božie v Tlmačoch-Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou v Leviciach

14.00     Služby Božie v Domove dôchodcov Fénix

 

6.1.        Zjavenie Krista Pána mudrcom

Téma:   Sláva Pánova

10.00     Služby Božie v Leviciach

 

12.1       1. nedeľa po Zjavení

Téma:   Ježišov krst

8.30       Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie v Leviciach

 

19.1       2. nedeľa po Zjavení

Téma:   Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť

8.30       Služby Božie v Tlmačoch-Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie v Leviciach

 

26.1       3. nedeľa po Zjavení

Téma:   Dobrým premáhaj zlé

8.30       Služby Božie v Horši

10.00     Služby Božie v Leviciach