SLUŽBY BOŽIE Jún 2020

 7.6.           Svätá Trojica

Téma:      Otec, Syn a Duch Svätý

9.00          Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov s Večerou Pánovou

10.15        Služby Božie pre ľudí do 65 rokov s Večerou Pánovou

 

14.6.         1. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:      Medzi láskou a bohatstvom

9.00          Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov

10.15        Služby Božie pre ľudí do 65 rokov

 

21.6.         2. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:      Vážne pozvanie

9.00          Služby Božie pre ľudí nad 65 rokov

10.15        Služby Božie pre ľudí do 65 rokov

 

28.6.         3. nedeľa po Svätej Trojici

SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE

10.00        Slávnostné služby Božie

 

Kázne brata farára nájdete na tejto web stránke alebo na YouTube: ECAV Levice