FEBRUÁR 2019

3.2.      4. nedeľa po Zjavení

Téma: Moc Pánova pri nás

8.30       Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie, Levice

PO SKONČENÍ ZBOROVÝ  VÝROČNÝ KONVENT

14.00     Domov dôchodcov Fénix

 

10.2.      5. nedeľa po Zjavení

Téma:   Trpezlivosť a sila slova

8.30       Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie, Levice

 

17.2.      Deviatnik

Téma:   Nezaslúžená milosť

8.30       Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Hlavné služby Božie, Levice

15.00    Stretnutie SEŽ

 

24.2.      Nedeľa po Deviatniku

Téma:   Dar Božieho slova

8.30       Služby Božie v Horši

10.00     Hlavné služby Božie, Levice

16.00     Stretnutie RoS