Január 2020

Z obsahu
Prečo práve pastieri? 
Konferencia presbyterov DNS v Tešedíkove
Bratislava, ekumenické modlitebné spoločenstvo
Návšteva v DSS Fénix
Pečenie vianočných medovníkov
Stretnutie konfirmandov a mládežníkov DNS v Plavých Vozokanoch
                                               Modlitebné okienko

 

Archív 2019, 2018, 2017, 2016