Január 2021

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 6. časť
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020
Ivan Eľko: Čaká nás historicky jedinečná skúsenosť
Ján Hroboň: Lebo Bohu nič nebude nemožné
Advent čas očakávaní
                                                Peter Mihoč: Vianočné sčítanie „1+1“
                                                Modlitby za mesto Levice

December 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 5. časť
Slovenská evanjelická jednota v Leviciach
Vystúpenie mládeže na Službách Božích po opätovnom otvorení kostolov
Život a dielo Sadhu Sundara Singa
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
                                                Modlitebné okienko

November 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 4. časť
Cisársky patent z roku 1859 a Nyíregyháza
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV
k Reformácii 2020
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Oktober 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 3. časť
Ostrov istoty v oceáne neistoty
Seniorátny deň – svedectvo
Stretnutie otec a syn VII.
Vírusové pandémie a naše duše
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

September 2020

Z obsahu
Augsburského vyznania viery 2. časť
Rozhovor – Z kláštora až k Lutherovi 
Oprava kultúrnej pamiatky
Pastorálne stanovisko … 
Výlet mládeže v Matejkovej 
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Júl – august 2020

Z obsahu
Konvent DNS v Nitre
Augsburského vyznania viery
500 rokov od vydania dokumentu Bulla …
ROZHOVOR s konfirmandmi
Opekačka sa vydarila
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Jún 2020

Z obsahu
Zamyslenie
490 rokov od prijatia 
Augsburského vyznania viery
Božie zrkadlo
JOHANN SCHEFFLER
Sirota Podhradských
Modlitebné okienko

Máj 2020

Z obsahu
Zamyslenie
Ako a čo prežívame tieto týždne
Anketa
Rozhovor s Ivetkou Kanisovou
Stretnutia mládeže cez internet
Veľký piatok – kázeň
Modlitebné okienko

Apríl 2020

Z obsahu
Zamyslenie
Nová mládežnícka
Modlitba v ťažkých navštíveniach
MODLITBA 2020
Autori piesní v našom evanjelickom spevníku:
ANNA LACKOVÁ-ZORA
Modlitebné okienko

Marec 2020

Z obsahu
Biblický karneval 2020
Vízia na 5 prstov
Izrael inak
Znič všetko, čo ničí tvoju lásku k Bohu
Autori piesní v našom evanjelickom spevníku:
Július Filo St.
Modlitebné okienko

Február 2020

Z obsahu
Večer s umelcami
Štedrý večer v Horši a Silvester v obraze
Predvianočné posedenie s imobilnými seniormi
Vianočné vystúpenie detí
Aliančný týždeň modlitieb
Prednáška Zlo menom komunizmus a viera v Boha
                                               Modlitebné okienko

Január 2020

Z obsahu
Prečo práve pastieri? 
Konferencia presbyterov DNS v Tešedíkove
Bratislava, ekumenické modlitebné spoločenstvo
Návšteva v DSS Fénix
Pečenie vianočných medovníkov
Stretnutie konfirmandov a mládežníkov DNS v Plavých Vozokanoch
                                               Modlitebné okienko

 

Archív 2019, 2018, 2017, 2016