V sobotu 18.11.2017 sa mládež nášho cirkevného zboru zúčastnila stretnutia mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Akcia sa začala o 10. hodine v Kultúrnom dome v Jure nad Hronom, kde nás členovia miestneho zboru pohostili chutným občerstvením.
Na úvod nás privítal brat farár Trnavský. Hrami nás potešili deti, ktoré si pod vedením brata farára Čermáka pre nás pripravili zopár hier, aby sme sa medzi sebou aj trochu spoznali.
Po zaujímavých hrách sme sa usadili a začal sa hlavný program, počas ktorého nás chválami sprevádzala kapela z bratislavského zboru. Slovom nám poslúžil Jožko Grexa, ktorý všetkých zaujal svojou prednáškou na tému A čo ďalej pod dvadsiatke. V jej úvode nám predstavil svojich 10 rokov prežitých po dvadsiatke. Potom nám pustil video o bohatom mládencovi, o ktorom sa môžeme dočítať v Evanjeliu podľa Matúša 19. 16 – 26. Porovnával ho so Zacheom, ktorý bol rovnako bohatý, ale na rozdiel od bohatého mládenca sa vzdal všetkého a nasledoval Ježiša.
Po duchovnom nasýtení prišlo aj to telesné v podobe gulášu a ako dezert nesmeli chýbať koláče. Potom sme opäť chválili Pána piesňami, po ktorých sme sa rozišli a v skupinách diskutovali o počutom slove alebo o duchovných veciach, ktoré nás trápia. Po tejto diskusii nám mládežník z Bratislavy podal svoje svedectvo o tom, ako sa dostal k Pánu Ježišovi. Na záver sme sa pomodlili a rozišli v pokoji domov.