Zborový farár: ThDr. Martin Riecky

Zborový dozorca: Martin Drdoš ml.

Zborová poddozorkyňa: Mgr. Zdenka Výbochová

Zborový kurátor: Ing. Martin Grobař

Zborová pokladníčka: Ing. Eva Ölveczká

Zborová katechétka: Mgr. Jolana Makovicová

Zborová kostolníčka a zborová kronikárka: Oľga Schillerová

Členmi zborového presbyterstvá ďalej sú: Ing. Jaroslav Čimbora, Martin Drdoš st., Juraj Dubovský, PaeDr. Elena Gáliková,  Renáta Hasznosová, Viera Holáková, Ing. Iveta Kanisová, Ľudmila Mituníková, Dušan Pomothy, Ondrej Tomašovský, Anna Tóthová, Dušan Uňatinský.

Presbyterstvo zasadá každý 3. pondelok v mesiaci.

V cirkevnom zbore pracujú a pravidelne sa stretávajú aj nasledovné výbory:

  • Vnútromisijný výbor – stretáva sa každý 4. pondelok v mesiaci
  • Hospodársky výbor – stretáva sa každý 2. pondelok v mesiaci
  • Mediálny výbor – stretáva sa každý 1. pondelok v mesiaci