Besiedka
Deti sa stretávajú vždy v nedeľu doobeda počas služieb Božích. Zaujímavým a pre deti pútavým spôsobom preberajú biblické príbehy. Často si z besiedky domov odnesú aj nimi vyrobenú drobnosť. Deti vystupujú počas niektorých príležitostí so svojím programom aj na službách Božích.

Viac o besiedke

Výučba náboženstva
Výučba náboženstva prebieha na základných školách v Leviciach a na základnej škole v Tlmačoch. V Leviciach aj na Gymnáziu Andreja Vrábla. Prihláste svoje dieťa na vyučovanie náboženstva aj vy. Kedy a ako deti prihlásiť nájdete na stránke s rozvrhom.

Rozvrh výučby náboženstva

Konfirmačná príprava
Konfirmačná príprava je určená pre členov zboru vo veku nad 12 rokov. Konfirmačná príprava je dvojročná, prebieha pod vedením zborového farára. Výučba prebieha v piatok poobede. Prihlášku na konfirmačnú prípravu je potrebné podať vždy na začiatku školského roka.

Viac o konfirmačnej príprave

Dorast

Dorast sú stretnutia mladých ľudí - konfirmandov. Stretnutia dorastu sú plné zábavy, hier, spevu, no nechýbajú ani zamyslenia a modlitby. Dorast sa stretáva v piatok o 15:30.

Letné tábory

Cirkevný zbor organizuje denné letné tábory pre deti. Spravidla sú organizované druhý júlový týždeň. Každý rok má inú hlavnú tému, ktorá sa nesie celým táborom. Nechýbajú zamyslenia, biblické príbehy, výučba veršíkov, hry, film a veľa zábavy.
Letný tábor 2017  - článok

Karneval

Vo februári sa už tradične v priestoroch cirkevného zboru koná biblický karneval pre deti. Pozvané sú všetky deti zo zboru, ich kamaráti, či deti z mesta. Vyučujúce besiedky pripravia tému biblického karnevalu a po zamyslení a výučbe veršíka nasleduje veľa hier, súťaží a tanca.

Karneval 2017