Pravidelné podujatia

Aliančný modlitebný týždeň – koná každý rok v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA), spravidla sa koná druhý januárový týždeň. V roku 2017 sa konal 9.1. – 14.1.2017 – prečítajte si o ňom článok.

Zborový deň – stretnutie členov a priaznivcov cirkevného zboru všetkých generácií. Koná sa spravidla na začiatku prázdnin. Tento rok to bude 2. júla.

Letný biblický tábor – denný tábor pre deti, ktorý sa koná prvý prázdninový týždeň.  V roku 2017 nesie tému: Audiencia u kráľa – pozvánka a prihláška tu.

Zborové výlety  – raz ročne členovia cirkevného zboru navštevujú cirkevné zbory na Slovensku. V roku 2016 účastníci zborového výletu navštívili Níreďházu v Maďarku. V roku 2017 sa zborový výlet konal 21. mája a účastníci navštívili zbor v Novom meste nad Váhom. Článok o zborovom výlete si môžete prečítať tu.

Špeciálne podujatia

1. 4. 2017  – Kajúcna tryzna – článok