Kázne si môžete prečítať alebo priamo vypočuť zo stránky.

2020

22. 3.   4. nedeľa pôstna – Radujme sa

Prečítať

15. 3.   3. nedeľa pôstna – Premoženie zlých mocností

Prečítať

8. 3.   2. nedeľa pôstna – Zápas o posvätenie

Prečítať

1. 3.   1. nedeľa pôstna – Boj s pokušeniami

Prečítať

Februárové kázne nie sú z technických príčin dostupné na vypočutie.

23. 2.   Predpôstna nedeľa – Dar Božej lásky

Služby Božie boli čítané

16. 2.   Nedeľa po Deviatniku – Dar Božieho slova

Služby Božie boli čítané

9. 2.   Nedeľa Deviatnik –  Nezaslúžená milosť

Prečítať

2. 2.   4. nedeľa po Zjavení – Moc Pánov Pánova pri nás

Prečítať

26. 1.   3. Nedeľa po zjavení – Dobrým premáhaj zlé

Prečítať

19. 1.   2. Nedeľa po zjavení – Ježišova prítomnosť, posväcuje domácnosť

Prečítať

12. 1.   1. Nedeľa po zjavení – Ježišov krst

Prečítať

6. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom

Prečítať

5. 1. Nedeľa po Novom roku – cez ťažkosti k radosti

Prečítať

1.1. Nový rok – V Ježišovom mene

Prečítať

Archív kázní 2019, 2018, 2017