Textovú kázeň nájdete na webe spravidla v nedeľu ráno, zvukový alebo video záznam pridávame počas nasledujúceho týždňa.

2020

2. 8.     8. nedeľa po Svätej Trojici – Výstraha pred zvodmi

Prečítať

30. 7. Rozhovor s bratom farárom o CZ Rádio Regina

Relácia – Viera v živote (od cca 15 min.) https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1693/1386228

26. 7.     7. nedeľa po Svätej Trojici – Božie požehnanie zachraňuje (rozhlasové služby Božie)

Zvukový záznam Slovenského rozhlasu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1095/1383640

Prečítať

19. 7.     6. nedeľa po Svätej Trojici – Život v Kristovi

Prečítať

12. 7.     5. nedeľa po Svätej Trojici – Nasledovanie a učeníctvo

Prečítať

5. 7.     4. nedeľa po Svätej Trojici, sviatok Cyrila a Metoda

Prečítať

28. 6.     3. nedeľa po Svätej Trojici, SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE

Prečítať

21. 6.     2. nedeľa po Svätej Trojici – Medzi láskou a bohatstvom – Deň otcov

Prečítať

14. 6.     1. nedeľa po Svätej Trojici – Medzi láskou a bohatstvom

Prečítať

7. 6.   Sviatok Svätej Trojice – Otec, Syn a Duch Svätý

Prečítať

1. 6.   2. slávnosť svätodušná – Ovocie Ducha

Prečítať

31. 5.   1. slávnosť svätodušná – Zoslanie Ducha svätého

Prečítať

24. 5.   Nedeľa po Vstúpení – Príprava na posledné veci

Prečítať

21. 5.   Vstúpenie Krista Pána na nebo – Oslávený Pán nad všetkým

Prečítať

17. 5.   5. nedeľa po Veľkej noci – Modlitba činiteľov slova

Prečítať

10. 5.   4. nedeľa po Veľkej noci – Zasľúbenie Ducha Svätého

Prečítať

3. 5.   3. nedeľa po Veľkej noci – Boží dom

Prečítať

26. 4.   2. nedeľa po Veľkej noci –

19. 4.   1. nedeľa po Veľkej noci – Blahoslavená viera

Prečítať

13. 4.   2. slávnosť veľkonočná – Vskutku vstal Pán

Prečítať

12. 4.   1. slávnosť veľkonočná – Ježiš Kristus vstal z mŕtvych

Prečítať

10. 4.   Veľký piatok – Pašiové Služby Božie

9. 4.   Zelený štvrtok – Nová zmluva

Prečítať

5. 4.   6. nedeľa pôstna – Kvetná nedeľa – Služobník Hospodinov

Prečítať

29. 3.   5. nedeľa pôstna – Smrtná nedeľa – pravý veľkňaz a prostredník

Prečítať

22. 3.   4. nedeľa pôstna – Radujme sa

Prečítať

15. 3.   3. nedeľa pôstna – Premoženie zlých mocností

Prečítať

8. 3.   2. nedeľa pôstna – Zápas o posvätenie

Prečítať

1. 3.   1. nedeľa pôstna – Boj s pokušeniami

Prečítať

Februárové kázne nie sú z technických príčin dostupné na vypočutie.

23. 2.   Predpôstna nedeľa – Dar Božej lásky

Služby Božie boli čítané

16. 2.   Nedeľa po Deviatniku – Dar Božieho slova

Služby Božie boli čítané

9. 2.   Nedeľa Deviatnik –  Nezaslúžená milosť

Prečítať

2. 2.   4. nedeľa po Zjavení – Moc Pánov Pánova pri nás

Prečítať

26. 1.   3. Nedeľa po zjavení – Dobrým premáhaj zlé

Prečítať

19. 1.   2. Nedeľa po zjavení – Ježišova prítomnosť, posväcuje domácnosť

Prečítať

12. 1.   1. Nedeľa po zjavení – Ježišov krst

Prečítať

6. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom

Prečítať

5. 1. Nedeľa po Novom roku – cez ťažkosti k radosti

Prečítať

1.1. Nový rok – V Ježišovom mene

Prečítať

Archív kázní 2019, 2018, 2017