Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – Zelený štvrtok (9. 4. 2020)