Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 6. pôstna nedeľa (5. 4. 2020) – Kvetná nedeľa