Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 5. pôstna nedeľa (29. 3. 2020) – Smrtná nedeľa