Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 5. nedeľa po Veľkej noci (17. 5. 2020)