Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 4. pôstna nedeľa (22. 3. 2020)