Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 4. nedeľa po Veľkej noci (10. 5. 2020)