Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 3. pôstna nedeľa (15. 3. 2020)