Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 3. nedeľa po Veľkej noci (3. 5. 2020)