Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice – ThDr. Martin Riecky 13.4.2020