Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 2. nedeľa po Veľkej noci (26. 4. 2020)