Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice – ThDr. Martin Riecky 12.4.2020