Kázeň slova Božieho – zborový farár ECAV Levice, ThDr. Martin Riecky – 1. nedeľa po Veľkej noci (19. 4. 2020)