Na stránke stále pracujeme. Postupne budú pribúdať galérie.

Zborový deň 2017