V prvom rade by som sa chcela poďakovať za to, že som mala možnosť byť v tomto tábore vedúcou a tráviť tu úžasný týždeň. Bol to jeden z najlepších týždňov v mojom živote. A za to ďakujem starším vedúcim, ktorí vymysleli veľmi zaujímavý program, mladším vedúcim, tetám kuchárkam, ktoré sa postarali o naše plné brušká a hlavne deťom, lebo práve oni vytvorili tú dobrú atmosféru. Náš denný program pozostával z ranného stíšenia, kde sme sa rozprávali o Bohu, Pánovi Ježišovi či Biblií. Potom sme hrali spoločnú hru, čo boli naháňačky na rôzny spôsob. Nasledovala téma, kde sme počúvali o vedcoch a priznám sa, že aj ja som zistila mnoho nových informácií. V kvíze sme si overili kto a ako počúval. Nasledoval obed a potom pozeranie filmov, kde si každý na chvíľu oddýchol. Videli sme film o Ježišovi a rozprávku o malom objaviteľovi a vynálezcovi. Po oddychu prišla na rad veľká hra v tímoch, kde sme zapojili aj hlavu, aj ruky a nohy. Jeden deň to bolo o počítaní čísel, iný o liečivých rastlinách a posledný deň sme museli napríklad bežať slalom so zemiakom medzi kolenami. Mali sme veľkú týždennú úlohu – postaviť raketu. Bolo to aj celkom náročné, keďže ku koncu fúkalo a dochádzali nám farby, všetko ale dobre dopadlo a rakety sú krásne. Boli sme aj na výlete v hvezdárni, kde sme pozorovali mesiac a rôzne planéty. Teraz mi je popravde ľúto, že už tento perfektný týždeň skončil. Budú mi chýbať všetky tie šikovné a milé deti, medzi ktorými som si našla mnoho kamarátov. Ešte raz ďakujem!

 

1 Comment

  1. Pingback: Detský letný biblický tábor - Evanjelický a. v. cirkevný zbor Levice

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.