Milí bratia a sestry vo viere, dovoľte nám, aby sme Vás poinformovali o čase strávenom v dennom indiánskom tábore, ktorý organizoval náš cirkevný zbor. Celkom sa na ňom zúčastnilo 37 detí. Staňte sa aj vy na pár minút ozajstnými indiánmi a vydajte sa s nami do prérie.
Boli sme rozdelení  do piatich kmeňov – Čierni vlci, Rýchli sokoli, Divá svorka, Ohnivý šíp a Červené krídla. Každý kmeň mal svoj pokrik a svojho náčelníka. Vyrobili sme si aj indiánske tričká a stany. Okrem toho sme sa naučili ako založiť oheň, ako utkať koberec, ako sa orientovať v prírode. Jednotlivé kmene medzi sebou súťažili a dostávali zuby z divých šeliem.
Program bol plný zážitkov, zábavy a smiechu. Nechýbala ani chvíľka kresťanského života, kde sme pod vedením našich pani učiteliek a brata farára zapájali do rôznych tém a odpovedali formou kvízu na otázky.
Počas dňa bolo pre nás zabezpečené celodenné stravovanie ako aj pitný režim. Pred jedlom sme sa modlili a ďakovali Pánu Bohu a spievali oslavnú pieseň.
Boli sme aj na výlete a mohli sme si zajazdiť na koňoch ako ozajstní indiáni. Večer sme vypustili svoje dymové signály a potom bola opekačka spojená so spánkom na fare. V piatok bola indiánska olympiáda, kde sme súťažili v šípkach, v hode oštepom, skokom do diaľky a vo viacerých zábavných hrách.
Sme plní dojmov a zážitkov. Tešilo by nás, keby sme sa stretávali i naďalej v chráme Božom v čo najväčšom počte, kde by sme vyrastali vo viere a utužovali svoje priateľstvá.
V mene nás detí ďakujeme Pánu Bohu a všetkým, ktorí sa o nás počas tábora starali a s ktorými sme strávili príjemné chvíle.

Nikolas Kristín a Henrik Markuš

Galéria