Zlo menom komunizmus a viera v Boha

Kresťanská policajná asociácia Slovensko v spolupráci s Evanjelickou a. v. cirkvou v Leviciach dňa 4. januára 2020 v kostole ECAV Levice zorganizovali prednášku kresťanského psychológa Dr. Ľubomíra Lacha, ktorý bol pre vieru v Boha prenasledovaný režimom komunizmu. Vypočujte si záznam prednášky a odpovede na otázky publika.

Cookies a ochrana súkromia

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice (ďalej len CZ ECAV Levice) je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.ecavlevice.sk Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.Kontaktné informácie: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice, Československej […]

Stretnutie dôchodcov v pôstnom období

V nedeľu 12. marca 2017 sa konalo stretnutie s našimi dôchodcami. Na úvod mal krátke biblické zamyslenie brat dozorca a brat farár mal úvodnú modlitbu. Piesne sa spievali zo starých spevníkov. Brat senior Jančo si pripravil na toto stretnutie zaujímavú prednášku doplnenú s premietaním obrázkov. Téma bola – Izrael  krajina medu a mlieka, zem Pána Ježiša. Keďže náš brat senior […]