Kajúcna tryzna

Po niekoľkomesačnej príprave v Leviciach dňa 01.04.2017 o 17.00 hod v židovskej synagóge Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii s podporou primátora mesta Levice zorganizovalo kajúcnu tryznu – smútočnú slávnosť na počesť zomrelých levických židov a okolia v počte cca 2300, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Oswienčim – Auschwitz. […]

Knižná novinka – Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku

V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym. Knihu vydalo vydavateľstvo Slovenský CHOV Nitra. Prítomné boli vzácne osobnosti našej cirkvi (prof. B. Riečan, […]

Stretnutie dôchodcov v pôstnom období

V nedeľu 12. marca 2017 sa konalo stretnutie s našimi dôchodcami. Na úvod mal krátke biblické zamyslenie brat dozorca a brat farár mal úvodnú modlitbu. Piesne sa spievali zo starých spevníkov. Brat senior Jančo si pripravil na toto stretnutie zaujímavú prednášku doplnenú s premietaním obrázkov. Téma bola – Izrael  krajina medu a mlieka, zem Pána Ježiša. Keďže náš brat senior […]

Aliančný modlitebný týždeň 2017

31. októbra 2017 sa oslavuje 500. výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. Preto sa témy modlitebného týždňa koncentrujú na Lutherove štyri hlavné body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus): Jedine Kristus Jedine Biblia (sväté Písmo) Jedine milosť Jedine viera […]

Aliančný modlitebný týždeň 2016

V druhom januárovom týždni prebiehal aj v našom cirkevnom zbore Aliančný modlitebný týždeň. Už tradične sa koná každý rok v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA). Cieľom tohto týždňa je napomáhať prostredníctvom osobných stretnutí, rozhovorov a predovšetkým spoločných modlitieb, jednote kresťanov. Zúčastnilo sa ho päť evanjelikálnych cirkví a ekumenické združenie JPK. Nováčikom bola tento rok Reformovaná cirkev. Na toto modlitebné stretnutie sa teším každý rok. Som […]

Vianočné posedenie imobilných 2016

Znovu zrelší Stretli sme sa v tretiu adventnú nedeľu pri spoločnom stole, ktorý nám poslúžil na prijatie Večere Pánovej a realizáciu debaty o tom, ako sme od vlaňajšieho roku vyzreli. Toto podujatie patrí k peknej tradícii nášho cirkevného zboru, kedy máme možnosť my, nielen zrelší, ale aj boľavejší zdieľať svoje radosti i starosti so seberovnými ale i s tými, čo radi […]