Karneval 2017

19.február 2017 bol pre tých najmenších členov ev. cirkevného zboru v Leviciach veľkým dňom radosti. Deti ako i mládežníci zavítali na tradičný biblický karneval do jedálne nášho zborového centra, ktorá sa o 15:00 zmenila na čarovnú miestnosť. Rozprávkovú atmosféru priniesli MACH v podaní Marcelky Grobařovej a ŠEBESTOVÁ, ktorú stvárnila Andrejka Čimborová. Po privítaní sa domáci brat farár Martin Riecky pomodlil […]

Detský denný tábor 2016

V prvom rade by som sa chcela poďakovať za to, že som mala možnosť byť v tomto tábore vedúcou a tráviť tu úžasný týždeň. Bol to jeden z najlepších týždňov v mojom živote. A za to ďakujem starším vedúcim, ktorí vymysleli veľmi zaujímavý program, mladším vedúcim, tetám kuchárkam, ktoré sa postarali o naše plné brušká […]

Denný letný biblický tábor 2015

Milí bratia a sestry vo viere, dovoľte nám, aby sme Vás poinformovali o čase strávenom v dennom indiánskom tábore, ktorý organizoval náš cirkevný zbor. Celkom sa na ňom zúčastnilo 37 detí. Staňte sa aj vy na pár minút ozajstnými indiánmi a vydajte sa s nami do prérie. Boli sme rozdelení  do piatich kmeňov – Čierni vlci, Rýchli sokoli, […]