Aliančný modlitebný týždeň 2017

31. októbra 2017 sa oslavuje 500. výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. Preto sa témy modlitebného týždňa koncentrujú na Lutherove štyri hlavné body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus): Jedine Kristus Jedine Biblia (sväté Písmo) Jedine milosť Jedine viera […]

Aliančný modlitebný týždeň 2016

V druhom januárovom týždni prebiehal aj v našom cirkevnom zbore Aliančný modlitebný týždeň. Už tradične sa koná každý rok v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA). Cieľom tohto týždňa je napomáhať prostredníctvom osobných stretnutí, rozhovorov a predovšetkým spoločných modlitieb, jednote kresťanov. Zúčastnilo sa ho päť evanjelikálnych cirkví a ekumenické združenie JPK. Nováčikom bola tento rok Reformovaná cirkev. Na toto modlitebné stretnutie sa teším každý rok. Som […]

Detský denný tábor 2016

V prvom rade by som sa chcela poďakovať za to, že som mala možnosť byť v tomto tábore vedúcou a tráviť tu úžasný týždeň. Bol to jeden z najlepších týždňov v mojom živote. A za to ďakujem starším vedúcim, ktorí vymysleli veľmi zaujímavý program, mladším vedúcim, tetám kuchárkam, ktoré sa postarali o naše plné brušká […]