Zlo menom komunizmus a viera v Boha

Kresťanská policajná asociácia Slovensko v spolupráci s Evanjelickou a. v. cirkvou v Leviciach dňa 4. januára 2020 v kostole ECAV Levice zorganizovali prednášku kresťanského psychológa Dr. Ľubomíra Lacha, ktorý bol pre vieru v Boha prenasledovaný režimom komunizmu. Vypočujte si záznam prednášky a odpovede na otázky publika.

Cookies a ochrana súkromia

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice (ďalej len CZ ECAV Levice) je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.ecavlevice.sk Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.Kontaktné informácie: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice, Československej […]

Zborový výlet 2017

V našom cirkevnom zbore sa už stalo tradíciou, že sa každoročne vyberieme na výlet za spoznávaním duchovného života v iných cirkevných zboroch. A tak sme sa v nedeľu 21.5.2017 vydali dvoma autobusmi navštíviť rodný kraj nášho pána farára Martina Rieckeho. Slnkom zaliate ráno, modlitba na cestu za jej požehnanie a po dvoch hodinách sme boli […]

Kajúcna tryzna

Po niekoľkomesačnej príprave v Leviciach dňa 01.04.2017 o 17.00 hod v židovskej synagóge Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii s podporou primátora mesta Levice zorganizovalo kajúcnu tryznu – smútočnú slávnosť na počesť zomrelých levických židov a okolia v počte cca 2300, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Oswienčim – Auschwitz. […]

Knižná novinka – Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku

V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym. Knihu vydalo vydavateľstvo Slovenský CHOV Nitra. Prítomné boli vzácne osobnosti našej cirkvi (prof. B. Riečan, […]