Cookies a ochrana súkromia

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice (ďalej len CZ ECAV Levice) je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.ecavlevice.sk Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.Kontaktné informácie: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice, Československej […]

Zborový výlet 2017

V našom cirkevnom zbore sa už stalo tradíciou, že sa každoročne vyberieme na výlet za spoznávaním duchovného života v iných cirkevných zboroch. A tak sme sa v nedeľu 21.5.2017 vydali dvoma autobusmi navštíviť rodný kraj nášho pána farára Martina Rieckeho. Slnkom zaliate ráno, modlitba na cestu za jej požehnanie a po dvoch hodinách sme boli […]

Kajúcna tryzna

Po niekoľkomesačnej príprave v Leviciach dňa 01.04.2017 o 17.00 hod v židovskej synagóge Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii s podporou primátora mesta Levice zorganizovalo kajúcnu tryznu – smútočnú slávnosť na počesť zomrelých levických židov a okolia v počte cca 2300, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Oswienčim – Auschwitz. […]

Knižná novinka – Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku

V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym. Knihu vydalo vydavateľstvo Slovenský CHOV Nitra. Prítomné boli vzácne osobnosti našej cirkvi (prof. B. Riečan, […]

Aliančný modlitebný týždeň 2017

31. októbra 2017 sa oslavuje 500. výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. Preto sa témy modlitebného týždňa koncentrujú na Lutherove štyri hlavné body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus): Jedine Kristus Jedine Biblia (sväté Písmo) Jedine milosť Jedine viera […]

Aliančný modlitebný týždeň 2016

V druhom januárovom týždni prebiehal aj v našom cirkevnom zbore Aliančný modlitebný týždeň. Už tradične sa koná každý rok v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA). Cieľom tohto týždňa je napomáhať prostredníctvom osobných stretnutí, rozhovorov a predovšetkým spoločných modlitieb, jednote kresťanov. Zúčastnilo sa ho päť evanjelikálnych cirkví a ekumenické združenie JPK. Nováčikom bola tento rok Reformovaná cirkev. Na toto modlitebné stretnutie sa teším každý rok. Som […]