Seniorátny deň DNS v Leviciach

V sobotu 28.10.2017 sa uskutočnil  Seniorátny deň DNS v Leviciach pri príležitosti 500. výročia reformácie. Na úvod slávnostných Služieb Božích zaspieval domáci spevokol pieseň Obnovme svoj dom, kde sa spieva, že všetci kresťania potrebujeme ustavične obnovu a nový začiatok. To isté platí aj pre cirkev, ktorá je na tomto svete vystavená rôznym skúškam. Po tejto piesni brat farár […]

Seniorátne stretnutie Mládeže

V sobotu 18.11.2017 sa mládež nášho cirkevného zboru zúčastnila stretnutia mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Akcia sa začala o 10. hodine v Kultúrnom dome v Jure nad Hronom, kde nás členovia miestneho zboru pohostili chutným občerstvením. Na úvod nás privítal brat farár Trnavský. Hrami nás potešili deti, ktoré si pod vedením brata farára Čermáka pre nás pripravili zopár hier, aby sme sa medzi sebou aj […]

Dorastenecký tábor v Tisovci – Rejkove

V dňoch od 18. do 21. júla sme sa my  dorastenci z cirkevného zboru Levice zúčastnili dorasteneckého letného biblického tábora v Tisovci. Bývali sme v chate Veronika, ktorá patrí tunajšiemu evanjelickému cirkevnému zboru. Prostredie bolo nádherné, chata sa nachádza v časti Rejkovo na pomedzí Veporských vrchov, Muránskej planiny a Stolických vrchov, 4 km od centra […]

Detský Letný Biblický Tábor 2017

„Mami, ja by som tu chcel ostať ešte týždeň!“ Takéto výroky a im podobné boli od našich evanjelických detí v Leviciach dňa 14.7.2017 po rozchode domov z denného detského tábora veľmi časté. Týždenný pobyt v evanjelickom zborovom centre sa pre 33 detí vo veku 6 až 12 rokov od 10.7. do 14.7. 2017 stal miestom, na ktoré sa každé […]

Stretnutie dôchodcov v pôstnom období

V nedeľu 12. marca 2017 sa konalo stretnutie s našimi dôchodcami. Na úvod mal krátke biblické zamyslenie brat dozorca a brat farár mal úvodnú modlitbu. Piesne sa spievali zo starých spevníkov. Brat senior Jančo si pripravil na toto stretnutie zaujímavú prednášku doplnenú s premietaním obrázkov. Téma bola – Izrael  krajina medu a mlieka, zem Pána Ježiša. Keďže náš brat senior […]

Karneval 2017

19.február 2017 bol pre tých najmenších členov ev. cirkevného zboru v Leviciach veľkým dňom radosti. Deti ako i mládežníci zavítali na tradičný biblický karneval do jedálne nášho zborového centra, ktorá sa o 15:00 zmenila na čarovnú miestnosť. Rozprávkovú atmosféru priniesli MACH v podaní Marcelky Grobařovej a ŠEBESTOVÁ, ktorú stvárnila Andrejka Čimborová. Po privítaní sa domáci brat farár Martin Riecky pomodlil […]

Vianočné posedenie imobilných 2016

Znovu zrelší Stretli sme sa v tretiu adventnú nedeľu pri spoločnom stole, ktorý nám poslúžil na prijatie Večere Pánovej a realizáciu debaty o tom, ako sme od vlaňajšieho roku vyzreli. Toto podujatie patrí k peknej tradícii nášho cirkevného zboru, kedy máme možnosť my, nielen zrelší, ale aj boľavejší zdieľať svoje radosti i starosti so seberovnými ale i s tými, čo radi […]

Denný letný biblický tábor 2015

Milí bratia a sestry vo viere, dovoľte nám, aby sme Vás poinformovali o čase strávenom v dennom indiánskom tábore, ktorý organizoval náš cirkevný zbor. Celkom sa na ňom zúčastnilo 37 detí. Staňte sa aj vy na pár minút ozajstnými indiánmi a vydajte sa s nami do prérie. Boli sme rozdelení  do piatich kmeňov – Čierni vlci, Rýchli sokoli, […]