V druhom januárovom týždni prebiehal aj v našom cirkevnom zbore Aliančný modlitebný týždeň.

Už tradične sa koná každý rok v rámci Medzinárodného modlitebného týždňa Svetovej evanjelickej aliancie (WEA).
Cieľom tohto týždňa je napomáhať prostredníctvom osobných stretnutí, rozhovorov a predovšetkým spoločných modlitieb, jednote kresťanov.

Zúčastnilo sa ho päť evanjelikálnych cirkví a ekumenické združenie JPK. Nováčikom bola tento rok Reformovaná cirkev.

Na toto modlitebné stretnutie sa teším každý rok. Som nadšená, že na jednom mieste sa stretne toľko kresťanov z rôznych cirkví a spoločne sa modlia k jednému Bohu. Spievajú a chvália Pána Ježiša, ďakujú a prosia v spoločných
modlitbách. Tá jednota a vzájomná blízkosť nás všetkých ma zakaždým fascinuje a som veľmi vďačná za tieto chvíle.
Tento rok sa niesol v znamení príbehu Návrat strateného syna z Evanjelia podľa Lukáša 15 kpt., verše 11-24 s ústrednou témou Vitaj doma. Podobenstvo o márnotratnom synovi sa považuje za najkrajšie podobenstvo v Novom zákone. Poukazuje na to, že aj keď kráčame po zlej ceste, Pán Boh čaká na náš návrat domov a zahrnie nás nekonečným milosrdenstvom a láskou.

Úvodné modlitebné stretnutie sa konalo v našom Evanjelickom kostole, kde kázal kazateľ z Cirkvi bratskej. Druhý a tretí večer pokračoval v našom kostole s kazateľom z Apoštolskej cirkvi a kazateľom z Bratskej jednoty Baptistov.
Štvrtý večer sa konal v kostole Reformovanej cirkvi s kázňou riaditeľa JPK. V tomto malebnom kostolíku prebiehajú služby Božie v maďarskom jazyku. Väčšina z nás v ňom bola prvýkrát a urobil na nás milý dojem. Je novo zreštaurovaný, cítili sme sa tam veľmi príjemne a neprekážal nám ani cudzí jazyk. My, ktorým maďarčina nerobí problém, sme si s radosťou zaspievali z maďarských spevníkov.

Piaty až siedmy večer sa konal v modlitebni Cirkvi bratskej. Vo štvrtok mal kázeň farár Reformovanej cirkvi, v piatok náš pán farár Riecky a modlitebné stretnutia uzavrel v sobotu koncert detskej skupiny KIDS CONTINENTAL.
Skupinu tvorili deti z rôznych kútov Slovenska, ktoré prišli s muzikálom Stroj času. Príbeh bol posolstvom pre nás všetkých. Deti sa ocitli v rôznych biblických príbehoch a stretávali hrdinov ako sú Dávid, Daniel alebo Ježiš. Z príbehu zaznelo jasné evanjelium a pozvanie pre každého prítomného.

V závere večerov bolo pripravené občerstvenie vo forme teplého čaju, sladkých a slaných dobrôt, ktoré nám pripravili ruky ochotných sestier. Verím, že tieto večery boli povzbudením a požehnaním pre mnohých. Posilnená naším Pánom, teším sa na ďalšie stretnutie o rok. Prajem všetkým zúčastneným Božiu lásku, pokoj a ochranu.

Helena Reháková