NOVINKY: ......... .Kázne v mp3

Zborový list zmenil svoj názov na SILOE

Pocitadlo.sk

Cirkevný zbor ECAV Levice
Dunajsko-nitriansky seniorát
Západný dištrikt

Adresa:
Čsl. armády 18/ A

934 01 Levice

Telefón:
036/ 6318 318

Zborový farár:
ThDr. Martin Riecky 

Telefón: 036/6318 318

Mobil: 0918/ 828 115

Email: levice@ecav.sk

Dozorca CZ:..... .......... Martin Drdoš ml.

Starý kostol

Starý kostol z roku 1843.

Nový kostol a fara

Nový kostol a fara z roku 2002.Domov

Pozvánka na

"zájazd"