Služby Božie
Služby Božie sa konajú každú nedeľu v Leviciach, dvakrát v mesiaci v Horši a Tlmačoch, raz mesačne v domove dôchodcov Fénix. Príďte medzi nás.
Kázne
Slovo Božie je neoddeliteľnou súčasťou nášho zborového života. Preto si kázne, ktoré odzneli v chráme môžete prečítať, stiahnuť alebo vypočuť aj online.
Zborový časopis Siloe
Už 15 rokov vychádza zborový mesačník. Zborový časopis Siloe sa pretransformoval zo Zborového listu. Je plný rôznorodých článkov. Začítajte sa do jeho online verzie.

"Chceme vidieť Ježiša."

Ján 12, 21

"Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie." Takto nás vyzval sám Pán Ježiš. Preto aj v našom zbore môžete dietky privádzať na detskú besiedku, hodiny náboženstva, konfirmačnú prípravu či mládež. 

Dozvedieť sa viac

V cirkevnom zbore sa dospelý stretávajú na rôznych spoločenstvách. Pridajte sa a navštívte spoločenstvo sestier vo viere, biblickú hodinu, modlitebnú skupinku, či rodinné spoločenstvo.  Ak radi spievate, pridajte sa k zborovému spevokolu.

Dozvedieť sa viac

Narodilo sa vám dieťatko a chcete vybaviť krst alebo plánujete svadbu? Prečítajte si jednoduché kroky ako to vybaviť. Veríme, že informácie na tejto stránke vám uľahčia vybavovanie aj v prípade smutnej udalosti v rodine akou je pohreb. 

Dozvedieť sa viac

O CIRKEVNOM ZBORE

História zboru
Levický cirkevný zbor vznikol v 16. storočí. Levice mali dobrú polohu. Ležali blízko banských miest, kde žilo nemecké obyvateľstvo, ktoré malo priamy kontakt s nemeckými reformátormi...
Predstavitelia zboru
Zborovým farárom levického cirkevného zboru je od roku 2014 ThDr. Martin Riecky. Zborovým dozorcom je Martin Drdoš ml.. CZ má 20 členné presbyterstvo. V zbore pôsobí misijný výbor, hospodársky výbor, mediálny výbor.
Organizačná štruktúra
Organizácia cirkevného zboru Cirkevný zbor má sídlo v Leviciach a tvorí ho filiálka Horša a misijné centum Tlmače. Diaspóry: Čajkov, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Krškany, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce.
Služby CZ
Služby Božie v Leviciach, Horši, Tlmačoch, v sociálnych zariadeniach. Krsty, svadby, pohreby. Konfirmačná príprava, výučba náboženstva. Návštevy chorých, Večera Pánova v nemocnici a domácnostiach.
Galéria
Fotky niekedy zachytia viac ako texty. Pozrite si fotografie zo života cirkevného zboru. Nájdete tu fotky z besiedky, zborových výletov, či rôznych zborových podujatí.
Kontakt
Adresa cirkevného zboru, telefonický kontakt na zborového farára, kontakt na zborového dozorcu, kurátora, vedúcu besiedky...